Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Έλέγχος εισαγωγών ελαιολάδου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/9/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :22820
Ημερομηνία Κατάθεσης :.16.09.2011

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΘΕΜΑ: Έλέγχος εισαγωγών ελαιολάδου.

 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2010 η χώρα μας εισήγαγε από τη Γερμανία ελαιόλαδο συνολικής αξίας 1,5 εκατ. Ευρώ, το οποίο διοχετεύθηκε στην αγορά, το οποίο διακινήθηκε κυρίως μέσω ξένων αλυσσίδων τροφίμων. Επίσης, εισήγαγε ελαιόλαδο αξίας 6 εκ. ευρω από την Ισπανία και 5 εκ. ευρώ από την Ιταλία.

 

Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος της ελληνικής παραγωγής, που είναι εξαιρετικής ποιότητας, εξακολουθεί, δυστυχώς, να εξάγεται «χύμα» σε άλλες χώρες, όπου αναμιγνυόμενο  με άλλα έλαια, ενδεχομένως χαμηλότερης ποιότητας, επανεισάγεται τυποποιημένο.

 

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε ελαιόλαδο από τη Γερμανία, μια χώρα που δεν έχει καθόλου ελαιοπαραγωγή, αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να έχει η τυποποίηση και η προβολή ενός κατ’ εξοχή ποιοτικού και επώνυμου προϊόντος της χώρας μας, καθώς και τις απώλειες που έχουν οι εγχώριοι ελαιοπαραγωγοί σε εισόδημα, αφού πωλούν «χύμα» σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

 

Επι πλέον, όπως επισημάνθηκε από τη ΓΕΣΑΣΕ, το εισαγόμενο ελαιόλαδο από τη Γερμανία, όπου η κανονική τιμή του κανονικά ξεπερνά τα 17 ευρώ το λίτρο, διακινήθηκε τυποποιημένο στην εγχώρια αγορά με τιμές 4,5 ευρώ το λίτρο, κάτι που προκαλεί υπόνοιες ότι  ενδεχομένως να έχουν γίνει προσμίξεις με έλαια χαμηλότερης ποιότητας ή και σπορέλαια, γι’ αυτό ήδη η ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε να γίνουν έλεγχοι.

 

Επειδή ενδεχόμενη νόθευση του ελαιόλαδου δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις και δυσφημεί ένα κορυφαίο ποιοτικά προϊόν της χώρας μας και της Μεσσηνίας, απομειώνοντας το εισόδημα των παραγωγών και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την υγεία των καταναλωτών,

 

Επειδή χρειάζεται επειγόντως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το ελαιόλαδο, που θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος παραγωγών και καταναλωτών, ένα μοναδικό και υψηλής ποιότητας αγροτικό της προϊόν, για να μη φτάνει στο σημείο να...εισάγει ελαιόλαδο ακόμα και από χώρες που δεν παράγουν ελαιόλαδο,   

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

-          Τι έλεγχοι έχουν γίνει στο ελαιόλαδο που εισήχθη στη χώρα μας από τη Γερμανία;

-          Προτίθεται να προχωρήσει σε ελέγχους ιχνηλασιμότητας  αυτών των ποσοτήτων και γενικότερα των ποσοτήτων που εισάγουμε από άλλες χώρες, για να ξέρει και ο καταναλωτής τι πραγματικά αγοράζει;

-          Τέλος, τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της τυποποίησης και της προβολής του Ελληνικού ελαιόλαδου στο εξωτερικό, παράλληλα με την αναγκαία διεκδίκηση της ένταξής του σε χωριστή και πιστοποιημένη κατηγορία υψηλής ποιότητας, για την οποία  να μην επιτρέπονται προσμίξεις;