Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ωρες λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ.  Ερωτήσεων. :5478
Ημ. Κατάθεσης: 01-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ‘Ωρες λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια το ωράριο λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών είναι 2μ.μ. – 7μ.μ, με συνέπεια οι παραγωγοί σε περιοχές μέτριας ή μακρινής απόστασης από την Αθήνα να μην προλαβαίνουν να διοχετεύσουν τα νωπά προϊόντα τους αυθημερόν στην αγορά, κάτι που ενδεχομένως να έχει συνέπειες και για την ποιότητα των προϊόντων αυτών.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση του ωραρίου της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών πλήττεται ιδιαίτερα ο Νομός Μεσσηνίας, όπου κατ’ εξοχή παράγονται κηπευτικά και άλλα νωπά αγροτικά προϊόντα. Προκειμένου να φτάσουν τα μεσσηνιακά αγροτικά προϊόντα στην Αθήνα, απαιτούνται τουλάχιστον 4 ώρες και τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φορτώνονται πριν τις 3 μ.μ, στην πράξη δε οι Μεσσήνιοι παραγωγοί δεν προλαβαίνουν να συγκομίσουν τα προϊόντα τους ώστε να σταλούν στην αγορά αυθημερόν και φρέσκα. Αντιθέτως ευνοούνται, ως προς το θέμα αυτό, οι παραγωγοί περιοχών κοντά στην Αττική.

Επειδή το ισχύον ωράριο της Κεντρικής Λαχαναγοράς δεν βοηθά στη σωστή διακίνηση των νωπών αγροτικών προϊόντων και αδικεί τους παραγωγούς των Νομών που βρίσκονται έστω και σε μέτρια απόσταση από την Αθήνα,

Επειδή με τη διαδικασία αυτή μεγαλώνει και η ψαλίδα τιμών παραγωγού-καταναλωτή, δίχως να ωφελείται κανένα από τα δυο μέρη,

Επειδή, τέλος, είναι εύλογο το αίτημα των παραγωγών να λειτουργεί η Κεντρική Λαχαναγορά από τις 8.00 μ.μ. μέχρι και τις πρώτες πρωϊνές ώρες της επομένης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν έχει εντοπίσει τις αδυναμίες του ισχύοντος ωραρίου της Κεντρικής Λαχαναγοράς

- Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το εύλογο αίτημα των παραγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων της Μεσσηνίας και να τροποποιήσει κατάλληλα το ισχύον ωράριο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελά