Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διασφάλιση του ειδικού κοινωνικού ρόλου του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/9/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :22506
Ημερομηνία Κατάθεσης :.09.09.2011


ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση του ειδικού κοινωνικού ρόλου του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας .

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ.) Μεσσηνίας, λειτουργεί στην Καλαμάτα από τον Οκτώβριο  του 2003, βάσει της Π4/oικ.3407/19.6.1996 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του v. 2646/1998,  σε ιδιόκτητο οικόπεδο 4.320 τ.μ. και κτίριο 1.200 τ.μ, το οποίο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας ήταν μέχρι σήμερα σε θέση να αντιμετωπίζει σφαιρικά και ολοκληρωμένα τις ανάγκες συμπολιτών μας με αναπηρία, παρέχοντάς τους υπηρεσίες αποκατάστασης, πρώϊμης παρέμβασης, δηλαδή πρόληψης αναπηριών ή περιορισμού της επιδείνωσής τους, καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Ειδικότερα, πέραν των υπηρεσιών αποκατάστασης, το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας παρείχε ένα πρότυπο και πλούσιο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα με νοητική, κινητική, αισθητηριακή και πολλαπλή αναπηρία. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε υπηρεσίες συμβουλευτικής αγωγής υγείας, προγράμματα κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία μέσα από ομάδες παρείχαν πολύτιμη βοήθεια σε συμπολίτες μας με αναπηρία και με περιορισμένες δυνατότητες να βγαίνουν από το σπίτι, ώστε να παραμένουν ενεργοί, να διεκδικούν τη ζωή και τα δικαιώματά τους, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να διατηρούν ένα καλό επίπεδο ψυχικής υγείας. Παράλληλα, το  Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας παρείχε στις οικογένειές τους συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση, έγκαιρη παρέμβαση, διασύνδεση μεταξύ τους, καθώς και φροντίδα των παιδιών τους για κάποιες ώρες την ημέρα ή και την εβδομάδα.

Με το νέο σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όλα τα ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεA μετατρέπονται σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Στόχος είναι οι υπηρεσίες αποκατάστασης που αυτά παρέχουν να καταστούν προσιτές  σε όλους τους πολίτες, βελτιώνοντας τα έσοδα των αντίστοιχων φορέων, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται αντίστοιχα και η συνέχιση του παραπάνω-εξειδικευμένου και σημαντικού- κοινωνικού τους ρόλου.   

 

‘Ομως, οι ανάγκες ολοκληρωμένης αποκατάστασης και υποστήριξης των διαφόρων ομάδων ΑμεΑ, στην ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετεί το ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Μεσσηνίας, είναι υψηλές και πολύ ευρύτερες των υπηρεσιών φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, που επιδιώκεται να είναι διαθέσιμες και σε άλλους συμπολίτες μας. 

 

Επειδή τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους χρειάζονται οπωσδήποτε τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης που παρέχουν μέχρι σήμερα τα ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ, για να μη βρεθούν μετέωρα, χωρίς καμιά ευκαιρία κοινωνικής ανάπτυξης και ενσωμάτωσης, κάτι που αναμφίβολα συνεπάγεται υψηλό ψυχικό και κοινωνικό κόστος,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

 

 

-          ‘Εχουν ληφθεί υπόψη οι συνολικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε υπηρεσίες φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, ώστε να καλύπτονται πλήρως και ομαλά τόσο οι υφιστάμενες ανάγκες των ΑμεΑ, όσο και οι ανάγκες των λοιπών συμπολιτών μας, στους οποίους αυτές οι υπηρεσίες θα απευθύνονται; 

 

 

-          Με ποιό τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής κρίσιμων για τα ΑμεΑ υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης; Θα συνεχίσουν αυτές να παρέχονται από τα υφιστάμενα ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ, ή από κάποιον άλλο φορέα;

 

 

-          Τι μέτρα προβλέπονται για την ομαλή κάλυψη των ήδη εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρίες από τα ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ, ειδικότερα από το ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Μεσσηνίας, κατά τη μετάβαση στο νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης;                                                  

 

 

                                                                   

 

 

 

        Ο  βουλευτής

 

        Δημήτρης Κουσελάς