Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιτόκια δανεισμού επιχειρήσεων πυρόπληκτων νομών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/8/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :21872
Ημερομηνία Κατάθεσης :.26.08.2011


ΕΡΩΤΗΣΗ

 


ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών

 

 

ΘΕΜΑ: Επιτόκια δανεισμού επιχειρήσεων πυρόπληκτων νομών


 

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, μεταξύ των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν για τους πυρόπληκτους νομούς,  προβλέφθηκε  και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια, προκειμένου να στηριχθούν οι  τοπικές κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, ως επιβάρυνση είχε οριστεί το τρέχον επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), που τότε κινείτο σε χαμηλά επίπεδα-, προσαυξημένο κατά 70%, πλέον εισφοράς 0,6%.

 

 

Ωστόσο, με τις δημοσιονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, το επιτόκιο των ΕΓΕΔ εκτινάχθηκε σε πολύ υψηλότερα  επίπεδα. ‘Ετσι, αντί της ελάφρυνσης στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είχαμε σοβαρή επιβάρυνση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών, με επιτόκια που πλέον ξεπερνούν το 8,5% και είναι  υψηλότερα εκείνων της αγοράς.

 

Επειδή ήταν σαφής η βούληση του νομοθέτη να χρηματοδοτήσει με ευνοϊκότερους όρους τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών έτσι ώστε να ορθοποδήσουν από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και όχι να τις επιβαρύνει,

 

Επειδή ειδικά στη σημερινή συγκυρία οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πληγεί σοβαρά από τη γενικότερη οικονομική κρίση και καταφανώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης αυτών των δανείων, ενώ και το Δημόσιο επιβαρύνεται ανάλογα, αφού επιδοτεί κατά 50% τα επιτόκια αυτών των δανείων, 

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης για τα δάνεια επιχειρήσεων πυρόπληκτων νομών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το επιτόκιο των ΕΓΕΔ, ως επιτόκιο βάσης, από το EURIBOR, δηλαδή από το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς, προκειμένου οι δανειοδοτηθείσες επιχειρήσεις να τύχουν της δέουσας ελάφρυνσης στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, αλλά και το Δημόσιο να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους από τις αντίστοιχες δαπάνες επιδότησης του  επιτοκίου;