Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απαραίτητη η διατήρηση του Ινστιτούτου ελαιολάδου και οπωροκηπευτικών του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/8/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :21625
Ημερομηνία Κατάθεσης :.23.08.2011


ΕΡΩΤΗΣΗ

 


ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απαραίτητη η διατήρηση του Ινστιτούτου ελαιολάδου και οπωροκηπευτικών του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα

 

Με το σ.ν. για τη συγχώνευση των εποπτευόμενων Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπεται η συγχώνευση του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα», του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT) και του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ), στον ενιαίο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», με σκοπό τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών του ΥΠΑΑΤ στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτού του ενιαίου Οργανισμού, προβλέπεται μεταξύ άλλων η σύσταση Διευθύνσεων  (μιας ανά Περιφέρεια), καθώς και Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής ‘Ερευνας, ενός Ινστιτούτου ανά αυτοδιοικητική Περιφέρεια, που θα λειτουργεί στην έδρα της. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα να υπάρξουν και περισσότερα του ενός Ινστιτούτα ανά Περιφέρεια, με Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ενιαίου Οργανισμού «Δήμητρα».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω σχεδιασμοί, με τους οποίους επιδιώκονται οικονομίες κλίμακας και δυνατότητες καλύτερου συντονισμού στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής, για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, έχουν ωστόσο αναστατώσει  τους αγρότες και τους παραγωγικούς φορείς της Μεσσηνίας.

 

 

 

 

Ο λόγος είναι ότι στην Καλαμάτα λειτουργεί, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ένα εξαιρετικά δραστήριο κομμάτι του ΕΘΙΑΓΕ, το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, που έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του ελαιόλαδου, βασικού προϊόντος του νομού, στη διαμόρφωση πρωτοποριακών προτάσεων για τη διαχείριση αποβλήτων ελαιουργίας, για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και έχει ιδιαίτερα σημαντική συμβολή με την τεχνογνωσία του στη στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς και των οπωροκηπευτικών.

 

 

 

 

Επειδή η σημασία της παραγωγής ελαιόλαδου είναι ποσοτικά και ποιοτικά εμβληματική για τη Μεσσηνία, όπου υπάρχει συνεχής ανάγκη για έρευνα, υποστήριξη και προβολή του συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά και για τη γενικότερη στήριξη ποιοτικών προϊόντων,

 

 

 

 

Επειδή η μέχρι σήμερα λειτουργία του Ινστιτούτου του ΕΘΙΑΓΕ και του εργαστηρίου ελαιόλαδου, έχει αποδώσει τα μέγιστα στη στήριξη του αγροτικού κόσμου στη Μεσσηνία αλλά και ευρύτερα στην περιφέρεια,

 

 

 

 

Επειδή το Ινστιτούτο της Καλαμάτας διαθέτει ήδη εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, με σημαντικές κτιριακές υποδομές και μάλιστα με την εποπτεία πειραματικών καλλιεργειών και εκτός της Μεσσηνίας (λ.χ. Αρκαδία, Αργολίδα),  θα ήταν δε αντιλειτουργικό, αν όχι αδιανόητο για ένα κομβικό για την περιφέρεια τομέα παραγωγής, να εγκαταλειφθούν έτοιμες και σημαντικές κτιριακές και ερευνητικές υποδομές αλλά και να μετακινηθεί ένα έμπειρο δυναμικό, που υπάρχει ήδη στην Καλαμάτα, για να στηθεί εξαρχής ένα Ινστιτούτο με έδρα την Τρίπολη, που ούτε υποδομές διαθέτει, ούτε η συγκεκριμένη περιοχή σχετίζεται στο ελάχιστο με τα ιδιαίτερα θέματα και τις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας και των οπωροκηπευτικών,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

 

 

Με ποια λογική τα επιμέρους ερευνητικά Ινστιτούτα του ενιαίου Οργανισμού «Δήμητρα» θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκροτούνται στις έδρες των περιφερειών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους ανάγκες και προτεραιότητες της  αγροτικής παραγωγής, που για τη Μεσσηνία επιβάλλουν να αξιοποιηθούν οι υποδομές, η εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας και να παραμείνει αυτό οπωσδήποτε σε λειτουργία στην Καλαμάτας, ως εμβληματικός και εξαιρετικά έμπειρος φορέας για τις σημαντικότερες καλλιέργειες της Πελοποννήσου; Προτίθεται να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη;»