Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Νέο Κατάστημα κράτησης στο Νομό Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6494
Ημερομηνία Κατάθεσης :.15.07.2011

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Νέο Κατάστημα κράτησης στο Νομό Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω την από 11-7-2011 επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και τα σε αυτήν συνημμένα, με τα οποία ζητείται η ίδρυση,  στο πλαίσιο της λειτουργίας και του αντίστοιχου Εφετείου στην Καλαμάτα,  ενός σύγχρονου καταστήματος κράτησης εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κάτι το οποίο και οφέλη θα αποφέρει στις τοπικές κοινωνίες, φορείς των οποίων (Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Οιχαλίας, Τοπική Κοινότητα ‘Αριος), ήδη διάκεινται θετικά για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταστήματος κράτησης στα διοικητικά τους όρια και σύγχρονες συνθήκες κράτησης θα διασφαλίσει στους κρατούμενους, μετά την προβλεπόμενη κατάργηση της υφιστάμενης φυλακής της Τρίπολης.

 

Ο βουλευτής

 

 

Δημήτρης Κουσελάς