Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανεξέλεγκτη και παράνομη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ.  Αναφορών. :1510
Ημ. Κατάθεσης: 30-01-2008

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά

για την ανεξέλεγκτη και παράνομη εγκατάσταση κεραιών

κινητής τηλεφωνίας.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας άμεσα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτών από την άναρχη και συχνά συγκαλυμμένη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

« Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 865 ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο εκφράζεται βαθιά ανησυχία για τις συνέπειες των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην υγεία των πολιτών και ζητείται τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ν. 3431/2006), ώστε να θεσπιστούν επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου, προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από την επικίνδυνη ακτινοβολία.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής που υποβάλλονται στο συνημμένο, προκειμένου να υπάρξει επαρκής προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των συμπολιτών μας από την άναρχη και συχνά συγκαλυμμένη τοποθέτηση ακόμα και παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.»