Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Νικολάου Ζωϊδη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τον καταλογισμό δαπανών σε ΟΤΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/6/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπως κι εσείς, κι εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί έντονα, ιδιαίτερα το τελευταίο  διάστημα, προκειμένου να δοθεί μία δίκαιη λύση στο πρόβλημα το οποίο αναφέρατε.
Θα πω πέντε πράγματα για το πώς έχει το ιστορικό της  υπόθεσης και θα προσπαθήσω να καταλήξω στην απάντηση που θέλετε. Αν δεν τα καταφέρω, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών  εξέδωσε το 2005, , μετά από καταγγελία, εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2003 και 2004, για το Δήμο της Τήλου. Ο έλεγχος αυτός διενεργήθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2005, κατατέθηκε πορισματική έκθεση. Διαπιστώθηκαν ελλείμματα από ανοίκειες πληρωμές, όπως αναφέρει το πόρισμα και εκδόθηκαν δεκαεννέα καταλογιστικές αποφάσεις. Βεβαιώθηκε τότε ένα εκατομμύριο.
Οι καταλογιζόμενοι, όπως και εσείς αναφέρατε στη γραπτή ερώτησή σας, έκαναν έφεση ενώπιον του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε δεκαεννέα ακυρωτικές αποφάσεις, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Δεν κάλεσε, δηλαδή σε ακρόαση, τους εγκαλούμενους, κατά παράβαση του άρθρου 20, παράγραφος 2 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα οι καταλογιστικές πράξεις να καταπέσουν.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιθεώρηση, ως όφειλε, έδωσε εντολή για επανάληψη της διαδικασίας καταλογισμών. Έγινε πόρισμα από τον Αρμόδιο Επιθεωρητή και κατατέθηκε έκθεση ελέγχου, τώρα πρόσφατα, στις 4/2/2011.
Η Οικονομική Επιθεώρηση, αξιοποιώντας τους ν. 3801/2009 και ν.3838/2010, οι οποίοι προβλέπουν τη δικαιολόγηση δαπανών για τους Δήμους, βάζοντας τέσσερα συγκεκριμένα κριτήρια, δικαιολόγησε δαπάνες ύψους 670.000 ευρώ από το ένα εκατομμύριο που είχε αρχικά καταλογιστεί στο Δήμο Τήλου. Αυτές, λοιπόν, δεν καταλογίστηκαν εκ νέου. Οι υπόλοιπες δαπάνες καταλογίστηκαν από τον Οικονομικό Επιθεωρητή, ο οποίος έχει, με βάση το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο θα αναφερθώ, να κάνει τη δική του ερμηνεία.
Έτσι, λοιπόν, εκδόθηκαν δώδεκα νέες αποφάσεις καταλογισμού με ένα ποσό περίπου -αν δεν κάνω λάθος- 200.000 ευρώ, το οποίο θα σταλεί στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποκλειστικά αρμόδιο, -όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτήν τη στιγμή-, να κρίνει οριστικά για τους συγκεκριμένους καταλογισμούς, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κανένας άλλος. Σε αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να προσφύγουν οι καταλογιζόμενοι, αφενός καταθέτοντας έφεση, αφετέρου, πέρα από την έφεση, κάνοντας αίτηση αναστολής εκτέλεσης των νέων καταλογιστικών πράξεων.
Θέλω εδώ να σημειώσω ότι εφόσον κριθεί ότι πρέπει να δοθεί αναστολή μέχρι και να τελεσιδικήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο αυτή η υπόθεση, δεν θα έχει καμμία, μα καμμία επιβάρυνση για τους καταλογιζόμενους.
Σε ό,τι αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θέσατε, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου.
Ευχαριστώ.


ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ


Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος.
Ο αγαπητός συνάδελφος γνωρίζει πολύ καλά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο συναντήθηκα και μαζί του και με τον Δήμαρχο, αλλά κατέβαλα κάθε προσπάθεια, προκειμένου να δοθεί λύση, εντός, όμως, των υφιστάμενων νομικών πλαισίων.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Ζωΐδη, ότι η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία δεν δημιούργησε το πρόβλημα αυτό -το πρόβλημα είναι παλαιότερο και εσείς, τουλάχιστον, γνωρίζετε πολύ καλά πως δημιουργήθηκε- κατέβαλε και νομοθετικές προσπάθειες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί.
Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα, το οποίο θέσατε, σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα, το 1262/1942, από το οποίο αντλούν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές κάποιες συγκεκριμένες εξουσίες. Αρχικά, να σας πω ότι δεν είναι το μοναδικό νομοθετικό διάταγμα εκείνης της περιόδου.
Αυτό, όμως, το συγκεκριμένο, το 1262, έχει αντικατασταθεί. Δηλαδή,  ακόμα και αν το καταργούσαμε, θα έπρεπε να αλλάξουμε δύο άλλες ρυθμίσεις, το Π.Δ. 774/80, που αναφέρεται στον Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το ν. 1225/81, περί εκτέλεσης των διατάξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ουσιαστικά, έχει υποκατασταθεί αυτό το νομοθετικό διάταγμα από τις παραπάνω ρυθμίσεις, που αναφέρουν αυτά που αναφέρουν.
Είναι γεγονός - θα συμφωνήσω μαζί σας και θα σας πω πως θα το αντιμετωπίσουμε- ότι αυτά δίνουν υπερβολικές εξουσίες στους Επιθεωρητές, με το να έχουν το δικαίωμα από τη μια να διεξάγουν έλεγχο και να συντάξουν την πορισματική έκθεση και από την άλλη να επιβάλλουν και ποινές.
Αυτή η αρμοδιότητα θα πρέπει να αντικατασταθεί, δηλαδή η δεύτερη αρμοδιότητα της επιβολής ποινών, θα πρέπει να εκλείψει. Θα πρέπει να ανήκει αλλού, όχι στον ίδιο τον Επιθεωρητή, ο οποίος διενεργεί την έρευνα.
Σε κάθε περίπτωση, επίσης, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αναθεώρησης σε άλλο επίπεδο από συλλογικό όργανο, ούτως ώστε να υπάρχουν πολύ ασφαλέστερες εγγυήσεις προτού, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, κληθεί κάποιος να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή οπουδήποτε αλλού.
Αυτή την πρωτοβουλία θα την αναλάβουμε-και θα την αναλάβω προσωπικά- προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά αυτό το ζήτημα.
Σας ευχαριστώ πολύ.

.