Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/5/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

 

Ευχαριστώ και τον συνάδελφο κ. Κουρουμπλή και για την ερώτηση αλλά και για τον ενδιαφέρον του, που είναι γνήσιο, για την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Είναι γεγονός ότι σκοπός της ΚΕΔ δεν είναι η προστασία. Σκοπός της είναι η απογραφή, η διοίκηση και η διαχείριση των ακινήτων του δημοσίου, που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Την αποκλειστική αρμοδιότητα αποβολής των αυθαίρετων κατόχων της περιουσίας του δημοσίου την έχουν, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι προϊστάμενοι των κατά τόπους κτηματικών  υπηρεσιών.

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν αποκεντρωμένες κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου με ευρεία γεωγραφική διασπορά, οι οποίες διευκολύνουν την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δημοσίων κτημάτων. Όταν και όπου χρειάζεται η ΚΕΔ, όπου δεν διαθέτει ανάλογη αποκεντρωμένη δομή, συνεργάζεται και στηρίζει το έργο των κατά τόπους κτηματικών υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό –και για να απαντήσουμε στον κ. Κουρουμπλή- απευθυνθήκαμε στην ΚΕΔ. Η ΚΕΔ θεωρεί πως δεν συντρέχει λόγος μεταβίβασης σε αυτήν της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, αλλά πιστεύει ότι μέσα από αυτή την αποκεντρωμένη διαδικασία αλλά και με άλλα πράγματα -θα τα πω παρακάτω, γιατί πρέπει να ληφθούν άλλες αποφάσεις- η διαδικασία αυτή μπορεί και πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική. Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την άποψη αυτή της ΚΕΔ.

Ήδη έχουμε δώσει αυστηρές οδηγίες -γιατί παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα σαν αυτά που περιέγραψε ο κ. Κουρουμπλής - στις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες για να προχωρούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια κατά των καταπατητών. Και έχω και προσωπικά υπογραμμίσει, ότι στο θέμα αυτό καμία υπηρεσιακή παράλειψη ή ολιγωρία δεν πρόκειται να γίνει  ανεκτή.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ζήτημα που θέσατε, κύριε συνάδελφε, για τις σχολάζουσες περιουσίες, την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επ αυτών και την καταγραφή τους, να σας πω τα εξής. Κατ αρχήν, όπως και εσείς επισημάνατε, η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δεν προάγει επαρκώς τα συμφέροντα του δημοσίου. Έχουν εντοπισθεί –και έχετε δίκιο- συγκεκριμένοι λόγοι και σημεία εμπλοκής εδώ και χρόνια για παρατηρούμενες καθυστερήσεις, όπως προβλήματα ενημέρωσης των υπηρεσιών από τις κατά τόπους αποκεντρωμένες διοικήσεις για την ύπαρξη των σχολαρχουσών κληρονομιών, προβλήματα στον ορισμό κηδεμόνων, καθυστερήσεις, στην εκδίκαση για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Υπάρχει ένα παρωχημένο θα έλεγα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο που η Κυβέρνησή μας πήρε την πολιτική ευθύνη να το αλλάξει. Γι αυτό με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στις  2/11/2010 συστάθηκε στο Υπουργείο ειδική επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη και τη σύνταξη σχεδίου νόμου για τον Κώδικα Εθνικών Κληροδοτημάτων και την αναμόρφωση των διατάξεων περί σχολαζουσών κληρονομιών, επιτροπή η οποία, κύριε Κουρουμπλή έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες της.

Θέλω, λοιπόν, να τονίσω ότι βασικό μας μέλημα είναι η δραστική απλοποίηση των διαδικασιών για τις σχολάζουσες κληρονομιές και η συντόμευση, που είπατε, του απαιτούμενου χρόνου κατάθεσης αίτησης για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου.

Παράλληλα και κατ επιταγήν του άρθρου 109, παράγραφο 3 του Συντάγματος θα δημιουργηθεί Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών ώστε να αποτυπωθεί επακριβώς η περιουσιακή κατάσταση για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Θα έχουμε, κύριε Κουρουμπλή και με τη δική σας βοήθεια και με τις θετικές και τις θετικές, εποικοδομητικές προτάσεις σας, τη δυνατότητα μέσα στο επόμενο διάστημα να συζητήσουμε πλέον πάνω σε συγκεκριμένο νομοσχέδιο γύρω από αυτά τα ζητήματα.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

Κυρία Πρόεδρε, θέλω να διαβεβαιώσω τον κ. Κουρουμπλή πώς η αγωνίας σας, αγαπητέ συνάδελφε, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι και δική μου αγωνία και πιστεύω ότι είναι και αγωνία όλων μας. Θέλω, όμως, και εσείς να κατανοήσετε ότι η Κυβέρνηση ανάμεσα σε χίλια προβλήματα, καλείται να καλύψει και να εξαλείψει, θα έλεγα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο παραλείψεις, ελλείψεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις πολλών χρόνων.

Δεν γνωρίζω για την αναφορά καταγγελίας σας για τους φακέλους που είπατε ότι έχουν χαθεί. Θα ζητήσω να ενημερωθώ και σε επόμενη συνάντησή μας να είστε σίγουρος ότι θα σας ενημερώσω είτε προφορικά, είτε γραπτά, όπως το επιθυμείτε, καθώς επίσης και για το θέμα της μεταστέγασης που θέσατε.

Θέλω να τονίσω ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε τη δημόσια περιουσία αναξιοποίητη, πολύ περισσότερο εκτεθειμένη, στις ορέξεις των όποιων καταπατητών. Η όποια συνένωση αρμοδιοτήτων ή τυχόν αναγκαία αναδιάταξη των υπηρεσιών μας θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πραγματικές υπηρεσιακές δυνατότητες, αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Πρώτα αυτό το οποίο επείγει είναι να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, που να προστατεύει με τον καλύτερο, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, όπως και εσείς είπατε, τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Για το λόγο αυτό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έλθει συγκεκριμένο σχέδιο νόμου στη Βουλή. Από τη στιγμή που η Επιτροπή, όπως σας είπα, έχει ολοκληρώσει το έργο της. Θα το αξιολογήσουμε και θα φέρουμε συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Θέλω, όμως, να σας ενημερώσω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Στις υπηρεσίες μας υπάρχει, ήδη, μια καταγραφή περιουσιακών στοιχείων για την κάθε σχολάζουσα κληρονομιά, που ωστόσο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι πλήρης, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στη μηχανογραφική υποδομή. Οι ελλείψεις αυτές θα αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα με τη δημιουργία, όπως σας είπα, των αντίστοιχων μητρώων. Είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας.

Τέλος, στο ευρύτερο πλαίσιο της καταγραφής και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που είναι κομβικό σημείο στη σημερινή συγκυρία, ήδη, αξιολογούνται από την ΚΕΔ τα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων.

Κατά τη διαδικασία αυτή, δεν καταγράφεται μόνο το που βρίσκεται το κάθε δημόσιο ακίνητο και τι έκταση έχει -αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εν πολλοίς στα αρχεία μας- αλλά αυτό που γίνεται είναι ένας χαρακτηρισμός γης. Χαρακτηρίζεται, δηλαδή, το κάθε ένα κομμάτι χωριστά ως αστικό, αγροτικό, εμπορικό ή τουριστικό.

Στόχος μας είναι να υπάρξει μια πλήρης ομαδοποίηση με βάση την οποία η ΚΕΔ θα διατυπώσει προτάσεις για όσα ακίνητα κριθούν αξιοποιήσιμα. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω δύο βασικά ζητήματα:

Πρώτον, ότι οι αξιοποιήσεις θα γίνουν κατά κανόνα μέσω δημόσιων διαγωνισμών, δίνοντας στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και στο διαδίκτυο και στον αθηναϊκό, αλλά και περιφερειακό Τύπο. Και δεύτερον, θέλουμε η αξιοποίηση της δημόσια περιουσίας να γίνει με διαφανείς διαδικασίες και με κατάλληλο σχεδιασμό, που να βοηθήσει στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η διαδικασία ελπίζουμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχει, ήδη, ξεκινήσει από την ΚΕΔ.

Κύριε Κουρουμπλή, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι διαμορφώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, προκειμένου και να προστατέψουμε, όπως και εσείς είπατε, αποτελεσματικά τη δημόσια περιουσία αλλά και να την αξιοποιήσουμε προς όφελος και της χώρας και των πολιτών που σήμερα περνάνε, όπως γνωρίζετε, δύσκολες μέρες.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.