Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ανδρέα Μακρυπίδη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την αξιοποίηση έκτασης γης στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/4/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Μακρυπίδη για την ερώτησή του, μέσα από την οποία αποδεικνύει έμπρακτα, θα έλεγα, το ενδιαφέρον του και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μου δίνει τη δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, να αποδείξω όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένα έργα, πώς η Κυβέρνηση εννοεί την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
Η αξιοποίηση, λοιπόν, της συγκεκριμένης έκτασης των 233 στρεμμάτων, προβλέπεται να γίνει όχι με πώληση, αλλά με μακροχρόνια μίσθωση σε ιδιώτη επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει πρώτον, να χρηματοδοτήσει, δεύτερον, να κατασκευάσει και τρίτον, να διαχειριστεί τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Η ανάδειξη του επενδυτή θα γίνει μέσα από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό.
Η διαδικασία αξιοποίησης της συγκεκριμένης έκτασης θα υποστηριχθεί από εξειδικευμένο για ζητήματα ακίνητης περιουσίας χρηματοοικονομικό σύμβουλο που έχει ήδη επιλεγεί, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για το Δημόσιο, αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής. Η διάρκεια της μακροχρόνιας μίσθωσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των μελετών βιωσιμότητας που θα εκπονήσει ο σύμβουλος.
Στόχος μας είναι μέσα στο 2011 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες μελέτης και ωρίμανσης, να έχουν ετοιμαστεί τα τεύχη του διεθνούς διαγωνισμού, να έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη για την επιλογή του ανάδοχου επενδυτή. Ο διαγωνισμός, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε καταρτίσει, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012, ώστε να έχουμε το ταχύτερο έσοδα από την αξιοποίηση του ακινήτου με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το πλαίσιο αξιοποίησης ορίζεται από το υπό ολοκλήρωση ΣΧΟΑΠ της περιοχής.
Σε ό,τι αφορά το τι θα περιέχει, η έκταση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυνατότητα αξιοποίησης ως ζώνη διεθνούς επιχειρηματικού, τεχνολογικού, εκθεσιακού κέντρου και ναυτιλιακού πάρκου. Στόχος είναι να υπάρξει ένα πολυλειτουργικό κέντρο τεχνολογίας, ιστορίας και πολιτισμού, ένα πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθησίας, παράλληλα με την οργάνωση μικρής αστικής γειτονιάς και χώρου διαμονής επισκεπτών.
Απ όλα όσα ανέφερα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης μπορεί να δημιουργήσει έναν ελκυστικό και σημαντικό αναπτυξιακό, αλλά και πολιτιστικό πόλο όχι μόνο για τη συγκεκριμένη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή με προφανή πολύ θετικά αποτελέσματα στην τοπική ανάπτυξη και στην απασχόληση.
Αυτά θέλω να τα τονίσω, προς διάψευση όσων καταστροφολογούν, μιλώντας για δήθεν ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς διαφάνεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, με όσα ανέφερα απέδειξα στην πράξη ότι υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός, υπάρχουν  συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων. Τόνισα ότι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος έχει ήδη επιλεγεί, ότι στόχος μας -και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα- είναι μέσα στο 2011 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και οι μελέτες ωρίμανσης, να έχουν ετοιμαστεί τα τεύχη δημοπράτησης για το διεθνή διαγωνισμό και μέσα στο 2012 να γίνει ο διαγωνισμός αυτός και η ανάδειξη του αναδόχου επενδυτή, προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το έργο, το οποίο έχει μελετηθεί με τις λειτουργίες που ανέφερα πριν.
Άρα, δεν είναι κάποια πράγματα γενικά και αόριστα, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, πιστοποιούν τη βούλησή μας να φύγουμε από ένα καθεστώς άναρχης ανάπτυξης και τσιμεντοποίησης και να πάμε σε μία νέα λογική και φιλοσοφία που σέβεται το περιβάλλον, όπως πάρα πολύ σωστά πιστεύει το ΥΠΕΚΑ. Και όπως σωστά είπατε, δίπλα μου είναι ο κ. Σηφουνάκης σήμερα. Πρόκειται για έργα τα οποία θα δώσουν πνοή στην περιφέρεια.
Η συγκεκριμένη έκταση του Αντιρρίου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σ αυτήν την κατεύθυνση και σ αυτήν τη φιλοσοφία. Αντί να μένει αναξιοποίητη, όπως έμεινε από το 2003 μέχρι σήμερα, μπορεί και πρέπει -κατά τη  γνώμη μας-να αποτελέσει τη βάση για μια κομβική παρέμβαση, η οποία θα έχει έναν υπερτοπικό –αν θέλετε- χαρακτήρα και θα επηρεάσει θετικά το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας, με την προώθηση της συνεργασίας και της κοινής οργάνωσης σε σχέση με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, αλλά και με τις σύγχρονες τεχνολογίες -και όχι μόνο αυτό.
Με την ολοκλήρωση –όπως είπατε- κύριε Μακρυπίδη, των αντίστοιχων οδικών υποδομών, η εν λόγω έκταση είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Μπορεί να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο τουριστικό άξονα διασύνδεσης πολιτιστικών και φυσικών φορέων, όπως είναι το τρίγωνο Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Δελφών και να παίξει εκεί καθοριστικό ρόλο. Μπορεί, όμως λόγω της θέσης της, να λειτουργήσει, και ως αυτοτελής προορισμός με αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο και ως δίοδος σε άλλα αξιόλογα πολιτιστικά τοπία και μνημεία, τα οποία ανέφερα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν θεματικά και πολιτιστικά δίκτυα.
Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης στο Αντίρριο είναι για εμάς και για την Κ.Ε.Δ., που έχει κάνει τη μελέτη, ένα έργο σημαντικής προτεραιότητας, δίνει το στίγμα μας και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, γιατί θα είναι και προς όφελος της περιοχής και προς όφελος της εθνικής οικονομίας για την άντληση εσόδων της χώρας μας συνολικότερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.