Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ Η ΑΝΤΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/2/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την ερώτηση που κάνει, για ένα θέμα που αφορά αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλές θερμοκρασίες και είναι πράγματι σημαντικό.
Κατ’ αρχήν να τον ενημερώσω ότι στη χώρα μας, ειδικά για τα καύσιμα υπάρχουν εν ισχύ δύο Οδηγίες, η Οδηγία 70/1998 και η Οδηγία 30/2009 και δύο αντίστοιχες αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους, με τις  οποίες οι Οδηγίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο. Με βάση αυτές, είναι γενικά υποχρεωτική η συμμόρφωση σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα, για τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, τηρείται το λεγόμενο «Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590» και για το βιοντίζελ το «Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14214». Αυτά τα πρότυπα αφορούν στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας σε θείο, που ορίζεται ευθέως από την προαναφερθείσα κοινοτική νομοθεσία.
Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνει και ο καθένας που μας ακούει, ότι για προφανείς λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, δεν είναι δυνατή καμμία εξαίρεση σε ό,τι αφορά αυτά τα πρότυπα, ούτε γεωγραφική, ούτε εποχική.
Συνεπώς, δεν μπορούμε να μειώσουμε επιλεκτικά τα όρια του θείου πάνω από τα οποία επιβάλλονται  πρόστιμα ούτε, βέβαια, μπορούμε να πάμε σε επιλεκτική, αν θέλετε, υλοποίηση του νόμου για  τα τελωνειακά πρόστιμα στις περιπτώσεις προσμείξεων, ανάλογα με την περιοχή.
Το ζήτημα που θίγετε, σχετικά με τη βελτίωση του λεγόμενου «χειμερινού προτύπου» που αφορά στο σημείο απόφραξης του ψυχρού φίλτρου, το λεγόμενο SFPP, μας έχει απασχολήσει, έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες μας και στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους στις 13-2-2009 αποφάσισε την εκπόνηση τεχνικής μελέτης, την οποία ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στη συνέχεια, αυτή η μελέτη θα υποβαλλόταν στον ΕΛΟΤ για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Εν τούτοις, παρ’ ότι κινήθηκε αυτή η διαδικασία, που θα άλλαζε τα πρότυπα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, στις 4-9-2009 η αρμόδια Επιτροπή του ΕΛΟΤ συμπλήρωσε το Εθνικό Παράρτημα του Προτύπου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη.
Έτσι, το πρότυπο που υιοθετήθηκε, με βάση το οποίο προκύπτει το πρόβλημα που αναφέρετε, προβλέπει όριο κλάσης Α΄, όριο δηλαδή μέχρι τους 5 βαθμούς Κελσίου για τις ημερομηνίες από 1ης Απριλίου  μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου και για τους χειμερινούς μήνες όριο κλάσης C, με ανώτατο όριο τους μείον 5 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι στις περιοχές στις οποίες αναφέρεστε υπάρχει πρόβλημα, επειδή οι θερμοκρασίες είναι και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου.
Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση καλύτερων χειμερινών προτύπων, που αντέχουν, δηλαδή, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως είναι το «Πρότυπο D» που φθάνει μέχρι τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου ή το «Πρότυπο Ε», που φθάνει μέχρι τους 15 βαθμούς Κελσίου ή το «Πρότυπο F», που φθάνει μέχρι τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου.
Στις αρχές του 2010, η Επιτροπή του ΕΛΟΤ είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα της εκπόνησης μελέτης για τις ιδιότητες του ψυχρού πετρελαίου. Τώρα έχουμε επανέλθει και σε λίγες μέρες, στις 28 Φεβρουαρίου, το θέμα θα τεθεί εκ νέου στη συνεδρίαση του ΕΛΟΤ, προκειμένου να αλλάξει το πρότυπο και οι βιομηχανίες να αλλάξουν τη σύνθεση του παραγόμενου πετρελαίου κίνησης.
Εμείς ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία, επειδή πιστεύουμε ότι αποτελεί τη μόνη λύση.
Ευχαριστώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ


Όπως είπα στον αγαπητό συνάδελφο, έχουμε ήδη προβεί στις αναγκαίες επισημάνσεις προς τον ΕΛΟΤ. Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία για την αλλαγή των προτύπων.
 Όμως, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες, είτε οχημάτων, είτε μηχανών πετρελαίου κίνησης, θα πρέπει να μην προσφεύγουν αυτό το διάστημα και μέχρι να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το πρόβλημα σε «πατέντες» και σε μη πιστοποιημένα ή ακατάλληλα προϊόντα. Όπως γνωρίζετε, τέτοιες «πατέντες» και πλήττουν το περιβάλλον και καταστρέφουν τους κινητήρες. Παράλληλα, οι χρήστες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, όπως και εσείς τονίσατε, να τους επιβληθούν περιβαλλοντικά είτε τελωνειακά πρόστιμα, τα οποία όντως είναι  πολύ υψηλά.
Εμείς εξετάζουμε και το θέμα των τελωνειακών προστίμων, που μας αφορά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μπορεί να κάνουμε επιλεκτικά κάτι τέτοιο, για συγκεκριμένες περιοχές. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα ελεύθερα, γιατί το λαθρεμπόριο θα οργιάσει, εαν πάμε σε μία τέτοια λογική. Και αυτό το λέω, γιατί είστε και τελωνειακός και γνωρίζετε πολύ καλά  τι συμβαίνει σ’ αυτόν τον τομέα.
Από την πλευρά μας κατανοούμε το πρόβλημα και είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να παραβούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γι’ αυτό είμαστε θετικοί σε λύσεις που δεν θα παραβιάζουν  τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και που, ταυτόχρονα,  θα είναι εφικτές.
Έτσι, καταλήγουμε ότι η πλέον σωστή και συμφέρουσα λύση είναι η συμπλήρωση του προτύπου, ώστε να επιτραπεί η κυκλοφορία του αναγκαίου ειδικού τύπου πετρελαίου κίνησης. Αυτό αφορά τον ΕΛΟΤ. Ο ΕΛΟΤ, όμως, δεν είναι δική μας υπηρεσία. Αν ήταν δική μας υπηρεσία, ίσως τα πράγματα να ήταν πιο εύκολα. Είναι, όπως γνωρίζετε, μία ανεξάρτητη υπηρεσία. Παρ’ όλα αυτά θα επιμείνουμε, προκειμένου και η μελέτη να ολοκληρωθεί και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Σε κάθε περίπτωση και με την ευαισθητοποίηση από τη δική σας ερώτηση, θα το παρακολουθήσω, αγαπητέ συνάδελφε, από κοντά, προκειμένου όντως να βρεθεί μία λύση, γιατί καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ μεγάλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.