Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία υλοποίησης Γ ΚΠΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ.  ερωτ. :5418/281
Ημ. Κατάθεσης: 30-01-2008

Ερωτήσεις

Θέμα: Πορεία υλοποίησης Γ ΚΠΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Κυβέρνηση έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα για την πρόοδο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το 1/4 του προϋπολογισμού του Γ ΚΠΣ εκκρεμεί προς απορρόφηση, μόλις ένα χρόνο πριν την κανονιστική προθεσμία λήξης του Γ ΚΠΣ (31-12-2008).

Το δυσμενές αυτό αποτέλεσμα σημειώνεται παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει καταφύγει σε πλήθος «λογιστικών» χειρισμών προκειμένου να ενισχυθεί τεχνητά ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του Γ ΚΠΣ. Πιο συγκεκριμένα:

• Η κυβέρνηση ενέταξε στο ΚΠΣ εκ των υστέρων σημαντικό αριθμό έργων που είχαν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από εθνικούς πόρους.

• Με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, περικόπηκε ο προϋπολογισμός του Γ ΚΠΣ κατά 1,8 δις ευρώ στα τέλη του 2006.

Οι μεθοδεύσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μια φαινομενική αύξηση του ποσοστού απορρόφησης, εις βάρος όμως της παραγωγής αναπτυξιακού και κοινωνικού οφέλους για τη χώρα και ιδιαίτερα για την περιφέρεια. Χωρίς αυτούς τους λογιστικούς χειρισμούς, το ποσοστό απορρόφησης θα ήταν πολύ χαμηλότερο και από τη σημερινή δυσμενή επίδοση του 75%.

Η Κυβέρνηση έχει μέχρι σήμερα αρνηθεί να δημοσιοποιήσει τις λίστες των έργων που εντάχθηκαν στο ΚΠΣ μετά την 1-3-2004, ενώ η υλοποίηση τους είχε ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία αυτή με εθνικούς πόρους.

Παρά τις μεθοδεύσεις αυτές, η χώρα μας από το 2005 και μετέπειτα κατρακύλησε στην απολύτως τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ των 15 όσον αφορά το ποσοστό αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία (18η) ετήσια Έκθεση της ΕΕ για την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων το έτος 2006, αρχίζουν να μας πλησιάζουν και αρκετά από τα νέα κράτη μέλη των οποίων τα αντίστοιχα προγράμματα ξεκίνησαν μετά το Μάιο του 2004.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, η Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2006 είχε χρησιμοποιήσει το 53,31% των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που είχε στη διάθεσή της, έναντι 66,8% κατά μέσον όρο στην ΕΕ των 25. Δυστυχώς, τη χώρα μας, που την 1η Ιανουαρίου έκλεισε 27 χρόνια ως μέλος της ΕΕ, πλησιάζουν επικίνδυνα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ μόλις το 2004, όπως η Σλοβενία με επίδοση 52,32%, η Εσθονία με 51,51% και η Ουγγαρία με 50%.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:

1. Σε ποιο ύψος κατά την εκτίμηση του Υπουργείου προβλέπεται να ανέλθουν οι δαπάνες του Γ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στο τέλος του 2008, συνολικά και κατά πρόγραμμα και ταμείο;

2. Ποια είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση παράτασης σε προγράμματα του Γ ΚΠΣ και ποιο το προβλεπόμενο από την κυβέρνηση αποτέλεσμα;

3. Σε ποιο ύψος προβλέπεται να ανέλθουν οι δαπάνες του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2008;

4. Από το συνολικό ποσό των 6,7 δις € που προβλέπονται για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ στον Προϋπολογισμό του 2008, ποιο μέρος προβλέπεται να διατεθεί στο Γ ΚΠΣ και στα λοιπά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και ποιο μέρος στο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 2007-2013.

5. Επίσης, ο κ. Υπουργός παρακαλείται να καταθέσει τα ακόλουθα έγγραφα:

• Πίνακες με τις προβλέψεις του Υπουργείου για το ύψος των δαπανών του Γ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στο τέλος του 2008, συνολικά και κατά πρόγραμμα και ταμείο.

• Πίνακες με τις προβλέψεις του Υπουργείου για το ύψος των δαπανών του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2008, συνολικά και κατά πρόγραμμα και ταμείο.

• Το σύνολο της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το αίτημα χορήγησης παράτασης σε προγράμματα του Γ ΚΠΣ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.

• Πίνακες με τις λίστες όλων των έργων που εντάχθηκαν στο ΚΠΣ μετά την 1-3-2004, ενώ η υλοποίηση τους είχε ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία αυτή. Οι πίνακες να περιλαμβάνουν ανά έργο τον τίτλο, τον προϋπολογισμό, την ημερομηνία ένταξης στο ΚΠΣ, τις δηλωθείσες δημόσιες δαπάνες κατά την ένταξή τους καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκαν.

• Πίνακες με τις προβλέψεις του Υπουργείου για το ύψος των δαπανών του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2008, συνολικά και κατά πρόγραμμα και ταμείο.

• Πίνακα με την πρόβλεψη κατανομής του συνολικού ποσού των 6,7 δις € που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2008 για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ στις εξής κατηγορίες: ΚΠΣ 2000-2006, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 2000-2006, Ταμείο Συνοχής 2000-2006, ΕΣΠΑ 2007-2013, Ταμείο Συνοχής 2007-2013, λοιπά.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Μαγκριώτης Ιωάννης

Αηδόνης Χρήστος

Ανδρουλάκης Δημήτρης

Αντωνίου Τόνια

Βερελής Χρίστος

Βρεττός Κωνσταντίνος

Γείτονας Κωνσταντίνος

Γερανίδης Βασίλης

Δαμανάκη Μαρία

Διαμαντίδης Ιωάννης

Κατσέλη Λούκα

Κουβέλης Σπύρος

Κουσελάς Δημήτρης

Κουτμερίδης Ευστάθιος

Κουτσούκος Ιωάννης

Λοβέρδος Ανδρέας

Μανιάτης Ιωάννης

Μπεγλίτης Παναγιώτης

Μωραΐτης Αθανάσιος

Παπανδρέου Βάσω

Παπαχρήστος Ευάγγελος

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαχινίδης Φίλιππος

Σηφουνάκης Νικόλαος

Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

Σκουλάκης Εμμανουήλ

Στρατάκης Εμμανουήλ

Τζάκρη Θεοδώρα

Τσουρή Ελπίδα

Φλωρίδης Γεώργιος

Χριστοφιλοπούλου Εύη

Πάγκαλος Θεόδωρος