Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απαράδεκτες μεθοδεύσεις και επιλογές στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αρ. πρωτ. Επίκαιρων Επερωτ. :12
Αρ. πρωτ. Επερωτ.: 36

Ημ. Κατάθεσης: 30-01-2008

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις και επιλογές στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό

Κύριε Υπουργέ,

Πρωτοφανή και απαράδεκτα φαινόμενα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες κατά την πορεία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την προετοιμασία των βασικών χωροταξικών επιλογών που θα διέπουν τη χώρα για τα επόμενα 15 χρόνια.

Αποτελεί ίσως μοναδικό φαινόμενο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά τα τελευταία χρόνια, ένα κείμενο που κατεξοχήν θα έπρεπε να συναντά την κοινωνική αποδοχή και την επιστημονική στήριξη μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, καθώς και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, αντίθετα συναντά ουσιαστικά την καταδίκη της μεγάλης πλειοψηφίας των παραπάνω. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τόσοι πολλοί επιστημονικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και επιστημονικοί φορείς δεν έχουν ζητήσει τόσο τεκμηριωμένα και τόσο έντονα την πλήρη επαναδιατύπωση της πρότασης ενός χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

Το κείμενο του Εθνικού Χωροταξικού που προτίθεστε να καταθέσετε στη Βουλή των Ελλήνων αγνοεί βασικές Κοινοτικές, Πολιτικές και Οδηγίες, δεν συμβάλει στην αναγκαία διοικητική και αναπτυξιακή αποκέντρωση, είναι γενικόλογο και αόριστο, στηρίζεται σε ευχολόγια και μη ρεαλιστικές παραδοχές, αγνοεί προκλητικά βασικές παραμέτρους του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία τεκμηρίωσης της απόρριψης του συγκεκριμένου Σχεδίου είναι τα ακόλουθα:

§ Το κείμενο κατατέθηκε μόνο και μόνο για να αποτελέσει πλαίσιο - ομπρέλα στο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού, το οποίο συγκεντρώνει μεν το μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης και μεγάλων οικονομικών παραγόντων, εντός και εκτός της χώρας, αποτελεί όμως το δούρειο ίππο για την καταστροφή του Περιβάλλοντος και του τοπίου της Ελλάδας και του κοινωνικού ιστού της Ελληνικής υπαίθρου.

§ Ουσιαστικά, επίσημη γνωμοδότηση του αρμόδιου Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ δεν υπάρχει.

§ Από τους 19 φορείς που συμμετέχουν στο ΕΣΧΣΑΑ, οι εννέα (9) αρνούνται να το υπογράψουν και από τους υπόλοιπους δέκα (10), οι τέσσερις (4) μόνο φαίνεται να το υιοθετούν, με σοβαρές, όμως, επιφυλάξεις.

§ Υπάρχει ουσιαστικά πλήρης αγνόηση των προτάσεων που κατέθεσαν οι εξειδικευμένοι μελετητές στους οποίους ανατέθηκε από το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ η εκπόνηση της μελέτης.

§ Το τελικό κείμενο προέκυψε αποκλειστικά από εσωτερικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ίδιου του Υπουργού και ομάδας στενών προσωπικών του συνεργατών, με πλήρη αγνόηση των θέσεων και απόψεων (εκτός του αρμόδιου μελετητή), επιπλέον και όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, οι εκπρόσωποι των οποίων ουσιαστικά έπαψαν να συμμετέχουν από την α κιόλας φάση εκπόνησης του σχεδίου.

§ Το κείμενο εμφανίζει το μοναδικό στα διεθνή επιστημονικά χρονικά φαινόμενο να σχεδιάζει το χώρο για τα επόμενα 15 χρόνια και να μην προβλέπει πουθενά την ύπαρξη ενός ενδιάμεσου σταδίου (στα 7-8 χρόνια) για αξιολόγηση, βελτίωση, τροποποίηση, κ.ά.

§ Για το Σχέδιο, «άξονες ανάπτυξης» της χώρας είναι ουσιαστικά ΜΟΝΟ οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που πρόσφατα δόθηκαν με συμβάσεις παραχώρησης.

§ Το ζήτημα των Συνδυασμένων Μεταφορών, η ανάπτυξη Διαμετακομιστικών Κέντρων, τα Logistics κ.ά., αντιμετωπίζονται ως τριτεύουσας σημασίας τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες.

§ Ο σιδηρόδρομος αντιμετωπίζεται ως ο φτωχός συγγενής των οδικών αξόνων, τόσο αναφορικά με τον εσωτερικό εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου του σε άλλες περιοχές, όσο και αναφορικά με τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.

§ Ο πολυ-νησιώτικος χαρακτήρας της χώρας ουσιαστικά αγνοείται πλήρως από τον συντάκτη του κειμένου. Οι χωροταξικές, πολεοδομικές και αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες του συμπλέγματος των νήσων του Αιγαίου αγνοούνται πλήρως.

§ Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην αναγκαιότητα για επενδύσεις στην κτηνοτροφία καθώς και σε ελληνικά προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα όπως είναι το ελαιόλαδο και τα οπωροκηπευτικά.

§ Το ενδιαφέρον του Σχεδίου εξαντλείται στην αναφορά των βιολογικών προϊόντων που αφορούν μόλις στο 2% της αγοράς, ενώ για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.

§ Το Σχέδιο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του ούτε τις κλιματικές αλλαγές (έχει μια πολύ μικρή γενική αναφορά), οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει καταστροφή στο 30% των καλλιεργειών αμπελιών και 40% των ελιών, ούτε το υδατικό ισοζύγιο. Στην πραγματικότητα, αγνοεί την ανάγκη άσκησης υδατικής πολιτικής, κάνει λόγο απλώς για «διαχείριση» των υδατικών πόρων, ενώ για το 84% του υδάτινου πλούτου της χώρας που καταναλώνεται από τις αγροτικές καλλιέργειες, γίνεται ελάχιστη αναφορά.

§ Απουσιάζει η αναγκαία σαφής και ρητή αναφορά για την ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 που έχει ήδη ενσωματωθεί από το 2003 στο εθνικό δίκαιο με στόχο την ενσωμάτωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων στους βασικούς τομείς της αγροτικής, της ενεργειακής και της τουριστικής ανάπτυξης.

§ Αγνοεί την ανάγκη να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας σύγχρονης αρδευτικής πολιτικής μέσα από το σχεδιασμό και την εκτέλεση σοβαρών εγγειοβελτιωτικών έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον δεύτερο πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης.

§ Σε όλο το κείμενο κυριαρχεί η αρχή της ανταγωνιστικότητας και αγνοούνται πλήρως οι αρχές της χωρικής συνοχής, της επάρκειας φυσικών πόρων, της ποιότητας, της αειφορίας και της προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

§ Στη γεωπολιτική προσέγγιση και αντιμετώπιση της χώρας αγνοούνται δύο νέοι πανευρωπαϊκοί άξονες (α) Γιάννενα - Σιάτιστα, - Τίρανα - Σπλιτ - Λουμπλιάνα - Τεργέστη - Σάλτζμπουργκ και β) Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Μπουργκάς - Βάρνα - Κωστάντζα - Βουκουρέστι).

§ Υπάρχει σαφής έλλειψη ουσιαστικής αναφοράς στον Αδριατικό διάδρομο που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω επερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκειμένου να υφαρπάξει την θετική ψήφο μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ)

2. Για τις γενικόλογες και χωρίς καμία δέσμευση απόψεις που ουσιαστικά νομιμοποιούν προειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης

3. Για την αγνόηση βασικών κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα αναφορικά με το περιβάλλον, τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, την προστασία του τοπίου και της φύσης

4. Για τον αυταρχικό τρόπο διαμόρφωσης των σχετικών προτάσεων, με πλήρη αγνόηση των απόψεων τόσο των συναρμόδιων Υπουργείων όσο και του αντίστοιχου μελετητή του ΥΠΕΧΩΔΕ

5. Για την προκλητική αδιαφορία απέναντι στις παρατηρήσεις δεκάδων επιστημονικών και περιβαλλοντικών φορέων που με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση ζητούν επαναδιατύπωση των βασικών επιλογών του κειμένου

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΜΙΜΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ

ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ