Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος Παντελή Οικονόμου προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την θωράκιση της κινητής και ακίνητης δημόσιας περιουσίας κ.λπ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/11/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος Παντελή Οικονόμου προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την θωράκιση της κινητής και ακίνητης δημόσιας περιουσίας κ.λπ.     

 

Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.

Θέλω, κατ’ αρχήν, να συγχαρώ τον κ. Οικονόμου για την πρωτοβουλία που πήρε να καταθέσει αυτήν την ερώτηση, γιατί είναι γεγονός ότι το ζήτημα, το οποίο πραγματεύεται είναι πολύ ευρύ, πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Και, όντως, μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην τόνωση των δημοσίων εσόδων και στην  περαιτέρω αύξηση τους.

Όπως είπα, είναι ένα θέμα, το οποίο είναι ευρύτερο. Για τοn σκοπό αυτό, αγαπητέ συνάδελφε, έχει συσταθεί μία ειδική Διϋπουργική Επιτροπή που ασχολείται ακριβώς με αυτό το αντικείμενο.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημά σας, που έχει σχέση με τον Προϋπολογισμό, επειδή ο χρόνος είναι λίγος και δεν μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω εκτενή ανάπτυξη, θέλω να σας ενημερώσω ότι από τη σελίδα 149 μέχρι και την 157 υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα στο οποίο αναλύονται σαφέστατα και η φιλοσοφία και οι επιλογές και οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης όσον αφορά στο ζήτημα αυτό.

Θέλω ταυτόχρονα να τονίσω ότι η Κυβέρνηση, από τον Ιούλιο που πέρασε, πήρε ειδική νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης και κινητής περιουσίας. Προχώρησε, περαιτέρω, στην ψήφιση του νόμου για την εξυγίανση του ΟΣΕ, που είναι ένας νόμος πλαίσιο σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας και για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ. Και ήδη προχθές ψηφίστηκε, όπως γνωρίζετε, στη Βουλή το λεγόμενο fast track.

Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανέφερα, δίνουν το πλαίσιο των αναγκαίων οργανωτικών, αν θέλετε, παρεμβάσεων που πρέπει να υπάρξουν για την αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας.

Μέχρι σήμερα, όπως γνωρίζετε, πολλά λέγονται και πολλά γράφονται για το ζήτημα αυτό. Τα περισσότερα όμως, θα έλεγα, αγνοούν την πραγματικότητα και θέλουν να καλλιεργήσουν μία ψευδαίσθηση ότι δήθεν θα μπορούσαμε με μία μαζική εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και μάλιστα «σε χρόνο dt», είτε να μειώσουμε κατακόρυφα το δημόσιο χρέος, είτε να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα δημοσιονομικά προβλήματα.

Θέλω, λοιπόν, εδώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα προχωρούμε με συστηματικό τρόπο και με προσεκτικά βήματα, γιατί δεν έχουμε ως στόχο ούτε να βλάψουμε το δημόσιο συμφέρον ούτε να ξεπουλήσουμε και μάλιστα αδιαφανώς και όσο-όσο τη δημόσια περιουσία, δημιουργώντας νέα Βατοπέδια σαν και αυτά που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά θέλουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπα, να αξιοποιήσουμε αυτή τη δημόσια περιουσία και προς όφελος του δημοσίου και προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Οικονομικών έχει τονίσει ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η διασφάλιση των συμμετοχών του δημοσίου όσον αφορά στα δημόσια αγαθά σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας και σε επιχειρήσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια. Στον ένα χρόνο που πέρασε, δεν υπήρξαν όροι και προϋποθέσεις είτε στις χρηματαγορές, είτε στην κτηματαγορά, είτε στο τραπεζικό σύστημα, για να πάρουμε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να πάρουμε. Ταυτόχρονα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ήταν οι διεκδικήσεις των ΟΤΑ, αλλά και ιδιωτών σε βάρος της δημόσιας περιουσίας.

Έχουμε τη συχνή απόρριψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που είχαμε πάρει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και μία σειρά από άλλα προβλήματα. Αυτήν τη στιγμή, αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν τα αναφέρω ως πρόσχημα, είναι προβλήματα τα οποία θέλουμε να αναιρέσουμε. Έχουμε μπει σε ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο, διαμορφώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις και να είστε σίγουρος ότι μέσα στο χρόνο που τρέχει θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την κινητή και την ακίνητη περιουσία.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχήν σε ό,τι αφορά τους στόχους, μέσα από τον Προϋπολογισμό του 2011 ο στόχος ο οποίος τίθεται είναι η αύξηση των εσόδων κατά 1.000.000.000 ευρώ από την αξιοποίηση της περιουσίας.

Πέραν τούτου, θέλω να πω ότι χαίρομαι, γιατί υπάρχει συναντίληψη σε ό,τι αφορά  μια σειρά από ζητήματα που ήδη αναφέρθηκαν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Διυπουργική Επιτροπή που ανέφερα, η οποία ασχολείται με το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας, κατέληξε σε τέσσερις πολύ συγκεκριμένες  αποφάσεις.

Η πρώτη αφορά στην ταχεία επιλογή των ακινήτων του δημοσίου, που είναι ώριμα για αξιοποίηση και την έναρξη των διαδικασιών αξιοποίησης, πάντα κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία της Διυπουργικής Επιτροπής.

Η δεύτερη είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και η δημιουργία σχημάτων, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Το τι θα επιλέξει η Κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό, είναι θέμα δικής της απόφασης -θα είναι Γενική Γραμματεία, θα είναι Υφυπουργείο- και πιστεύω ότι θα ληφθεί σύντομα. Πάντως όντως έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και αυτό θα αντιμετωπιστεί και μάλιστα πολύ σύντομα.

Η τρίτη είναι η αντιμετώπιση της σημαντικής ανασφάλειας δικαίου που υπάρχει σε θέματα δημόσιας περιουσίας και η τέταρτη είναι αυτό που και εσείς αναφέρατε, η στελέχωση και η μηχανογράφηση των κτηματικών υπηρεσιών του δημοσίου,  γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα η δημόσια περιουσία δεν έχει καταγραφεί και μάλιστα ψηφιακά με τον τρόπο που θα έπρεπε να καταγραφεί. Για τα ζητήματα αυτά, όπως ήδη ανέφερα, δεν υπάρχουν απλά επεξεργασίες. Έχει ασχοληθεί ειδική ομάδα έργου και έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, για τα οποία θα ληφθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις.

Όπως ήδη τόνισα, η αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου της χώρας πρέπει να γίνει προσεκτικά, συστηματικά, με διαφάνεια και με γνώμονα την αναγκαία  οικονομική αναδιάρθρωση, αλλά και την ανάπτυξη της χώρας.  Αυτό που μας ενδιαφέρει, η λογική που μας ενδιαφέρει, δεν είναι απλά και μόνο να αντιμετωπίσουμε τα όποια δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά να διαμορφώσουμε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη για το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Αυτή θα γίνει με καθαρούς κανόνες, με κινητοποίηση και των ιδιωτικών πόρων -ο ιδιωτικός τομέας μπορεί και πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία, δηλαδή, με ιδιωτικά κεφάλαια, είτε βρίσκονται στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και με επενδυτές- αλλά και με τη διασφάλιση, όπως είπα, των συμμετοχών του δημοσίου σε τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη, αλλά και για την ασφάλεια της χώρας μας.

Διαμορφώνουμε, δηλαδή, τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, που θα μας δώσει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια να προχωρήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.