Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την πολιτική φαρμάκου του Συστήματος Υγείας της Χώρας μας κ.λπ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/10/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την πολιτική φαρμάκου του Συστήματος Υγείας της Χώρας μας  κ.λπ. 

 
 
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο για την ερώτηση που μας έκανε. Θέλω να πω, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Κουρουμπλή, πως θέτετε μέσα με ερώτησή σας μια σειρά από θέματα που αφορούν συνολικά στην πολιτική του φαρμάκου, στη στήριξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην αύξηση των επενδύσεων και στην παραγωγή, όπως λέτε, φθηνότερων φαρμάκων σε σχέση με τον συγκεκριμένο κλάδο.  Τα θέματα αυτά είναι πολύ μεγάλα και σοβαρά, όπως και τα ζητήματα των αθέμιτων πρακτικών που έχετε θέσει. Θα έλεγα, όμως, ότι ξεπερνούν τις αρμοδιότητες του δικού μας Υπουργείου.  Εγώ θέλω να σταθώ στα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέσατε, ως κατάληξη στην ερώτησή σας.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το πρώτο ερώτημα για το αν προτιθέμεθα να μειώσουμε το φορολογικό όριο των εξόδων που, όπως λέτε, προβλέπεται σχετικά με την προβολή και διαφήμιση των φαρμακευτικών εταιρειών από 25% σε 15%, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι έχει διευκρινιστεί με δύο διαταγές και πιο συγκεκριμένα με την Υ6Α/28403/01 της 27/5/2002, η οποία είναι απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας ότι με την απόφαση αυτή δεν εισάγεται φορολογική ρύθμιση, ούτε η υπουργική αυτή απόφαση αναφέρεται σε προϋποθέσεις αναγνώρισης δαπανών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και δεν εισάγει, όπως προείπα, κάποια φορολογική ρύθμιση. Σχετικά με το ζήτημα αυτό υπάρχει και σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 1791/2003. Η αναγνώριση, λοιπόν, αυτών των δαπανών για την τιμολόγηση των φαρμάκων δεν μας δεσμεύει σε καμία περίπτωση.
Κατά συνέπεια, για την αναγνώριση των πιο πάνω δαπανών, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή –και το τονίζω αυτό- αποκλειστικά οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και όχι τα ποσοστά αυτά τα οποία προείπατε, τα οποία δεν αφορούν φορολογική ρύθμιση. Κατόπιν τούτου, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αλλαγής, από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, κάποιας φορολογικής διάταξης, γιατί τέτοια φορολογική διάταξη δεν υπάρχει για να την αλλάξουμε.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για τα ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί απ’ όλες τις φαρμακοβιομηχανίες, θα σας απαντήσουμε συγκεκριμένα. Μολονότι δεν υπήρχαν στοιχεία από πλευράς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έτοιμα, μηχανογραφημένα, ανατρέψαμε στις βασικές ΔΟΥ, στις μεγαλύτερες δηλαδή ΔΟΥ του Υπουργείου, όπου κατά κανόνα υπάγονται πάνω από το 90% των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στη ΦΑΒΕ, στη ΦΑΕ, στη ΦΑΕ Πειραιά, στη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και συγκεντρώσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα στοιχεία για το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών.
Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας –το τονίζω αυτό- των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, ο φόρος που αναλογεί είναι ο εξής: Για το οικονομικό έτος 2008 είναι 95.895.024 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2009 είναι 92.477.311 ευρώ και για το οικονομικό έτος 2010 είναι 86.247.417 ευρώ. Στον κωδικό αριθμό 704, όπου υπάρχει το συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση, το ποσό δηλαδή που είναι προς πληρωμή, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής του προηγούμενου έτους των παρακρατηθέντων φόρων, αλλά και την προσθήκης της νέας προκαταβολής, για το οικονομικό έτος 2008 είναι 82.062.942 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2009 είναι 101.539.196 ευρώ και για το οικονομικό έτος 2010 είναι 63.551.079 ευρώ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για το ποσοστό επί των κερδών που επανεπενδύουν οι φαρμακοβιομηχανίες στη χώρα μας, από τα στοιχεία των πρόσφατων δηλώσεων, που κατά τα προηγούμενα εξέτασαν οι υπηρεσίες μας, δεν προκύπτει οι ως άνω επιχειρήσεις να έχουν υπαγάγει επενδύσεις στις αφορολόγητες εκπτώσεις του ν. 3299/2004.
Σας ευχαριστώ.
 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, όπως ζήτησε ο αγαπητός συνάδελφος, προσπάθησα να είμαι ξεκάθαρος. Ανέφερα με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ποιος είναι ο φόρος που αναλογεί στις περισσότερες, στη συντριπτική πλειοψηφία –μπορεί να μην είναι όλες, γιατί αναφέρθηκα…(διακοπή)
Είναι σαφής και η απάντηση που έδωσα με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε με πολύ κόπο από τις υπηρεσίες. Γιατί, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, μηχανογραφημένα στοιχεία. Είναι σαφής και ο φόρος που αναλογεί…(διακοπή)
Αναφέρθηκα, λοιπόν, σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν και στο φόρο που αναλογεί και στο φόρο που θα πληρώσει η συντριπτική πλειοψηφία από τις φαρμακευτικές εταιρείες, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (διακοπή)
Αν ο συνάδελφος κ. Κουρουμπλής θέλει να αλλάξουμε το φορολογικό, ειδικά σε ό,τι αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες, δεν έχει παρά να το προτείνει και ευχαρίστως… Κύριε Πρόεδρε, αν διαβάσετε την ερώτηση –γιατί την πήραμε γραπτώς- απαντάμε ακριβώς στα στοιχεία που έχουν τεθεί γραπτώς, μέσα από την ερώτηση…(διακοπή)
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν τεθεί:
Όπως με ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, η πολιτική του ηγεσία, μετά την εφαρμογή της νέας τιμολόγησης των φαρμάκων, οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, όπως γνωρίζει ο αγαπητός συνάδελφος, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
Κύριε Πρόεδρε, απαντάμε κατά γράμμα στη γραπτή ερώτηση, που έχει τεθεί και την έχουμε στη διάθεσή μας μέσα από τις Υπηρεσίες της Βουλής. Σε αυτή την ερώτηση απαντάμε. Εάν ο συνάδελφος κ. Κουρουμπλής ή οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος θέλει να βάλει και άλλα στοιχεία, προφανώς θα πρέπει να μας δώσει το χρόνο, προκειμένου να ανατρέξουμε και να βρούμε αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στον αέρα και απαντήσεις, οι οποίες δεν θα είναι υπεύθυνες.
Σε σχέση, λοιπόν, με την ερώτηση, απάντησα με συγκεκριμένα στοιχεία... Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, κύριε Κουρουμπλή, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άντληση πόρων μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Έχουν μάλιστα ζητηθεί και προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου για την υλοποίηση των κατάλληλων προγραμμάτων υποστήριξης σε αυτά που ζητάτε στην ερώτησή σας. Προς το παρόν, δεν μας έχει τεθεί θέμα θέσπισης φορολογικών ή άλλων κινήτρων, ειδικά για το συγκεκριμένο κλάδο. Είναι φυσικό ότι αν τεθεί τέτοιο ζήτημα, θα το εξετάσουμε σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.