Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεωργίου Ανατολάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη φορολόγηση των αμοιβόμενων αθλητών κ.λπ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/9/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεωργίου Ανατολάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη φορολόγηση των αμοιβόμενων αθλητών κ.λπ. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ευχαριστώ και το συνάδελφο κ. Ανατολάκη για την ερώτηση που έκανε. Κύριε Ανατολάκη, είναι γνωστό ότι με το ν. 3842 άρθρο 5 καταργήθηκε για όλους τους Έλληνες πολίτες φορολογούμενους, εκεί που υπήρχε, η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20%. Η ίδια κατάργηση ίσχυσε από τότε και για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και των υπόλοιπων αθλητικών παραγόντων.

Είναι επίσης γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την απελευθέρωση των συμβολαίων συνεργασίας των ποδοσφαιριστών τα συμβόλαια, που συνάπτονται είναι συνήθως μικρής διάρκειας, περίπου τριετή.

Έτσι, λοιπόν, ο ισομερής καταμερισμός των αμοιβών για τον υπολογισμό της παρακράτησης του φόρου ανά έτος ανταποκρίνεται στην πραγματική πρακτική, αυτή που υπάρχει σήμερα. Είναι ο πλέον λειτουργικός και ο πλέον εύλογος και αυτό για τρεις πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Ο πρώτος είναι γιατί απλουστεύει τον υπολογισμό των παρακρατούμενων φόρων και την παρακολούθηση των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο δεύτερος γιατί αποτρέπει μεθοδεύσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Μεθοδεύσεις που θα υπέκρυπταν ή θα στερούσαν έσοδα από το δημόσιο κατά τα πρώτα χρόνια ισχύος του συμβολαίου, λόγου χάριν, με τεχνητή μετάθεση του μεγαλύτερου μέρους της φορολογικής επιβάρυνσης από τον πρώτο στο δεύτερο ή στον τρίτο χρόνο ή ακόμα και την ακύρωσή της με πρόσχημα μία, δήθεν, αιφνίδια διακοπή του συμβολαίου, χωρίς πραγματικά να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Ο τρίτος λόγος και ο πιο σημαντικός είναι ότι ο τελικά οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται ως το πραγματικό ποσό που παίρνει ο ποδοσφαιριστής, στα ποσά δηλαδή που καταβλήθηκαν. Είναι γνωστό ότι αν διακοπεί το συμβόλαιο, ο αθλητής δεν πρόκειται να πληρώσει πάνω στο θεωρητικό ποσό, θα πληρώσει πάνω στο ποσό που πραγματικά εισέπραξε. Αυτό όπως το υποστηρίζετε στην ερώτησή σας δεν στέκει.

Είναι γνωστό σε εσάς, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι στις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες που όλοι οι πολίτες επωμίζονται τα βάρη της κρίσης, σε κάθε περίπτωση η χώρα μας δεν αντέχει να διατηρήσει τη σαφώς ευνοϊκότερη -αυτή που υπήρχε σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- φορολογική μεταχείριση των αθλητών, στην πραγματικότητα την επιδότηση των αντίστοιχων ομάδων για τα λεγόμενα ακριβά συμβόλαια αθλητών του εξωτερικού.

Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους προχωρήσαμε σε αυτήν τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Νομίζω ότι είναι εύλογοι για όλους, όχι μόνο για εμάς.

Σας ευχαριστώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς, κύριε Ανατολάκη, πέρα από τη συμπάθειά μου στο πρόσωπό σας και σε ό,τι εκπροσωπείτε, όπως και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, θέλω και πάλι να τονίσω ότι κανένας δεν θα φορολογηθεί και δεν φορολογείται για ποσά τα οποία δεν εισπράττει.

Θέλω να σας εξηγήσω πολύ απλά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία. Το ποσό το οποίο καταβάλλεται από το συμβόλαιο για κάθε χρόνο στον κάθε ποδοσφαιριστή πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών του συμβολαίου. Στο ποσό το οποίο προκύπτει από αυτόν τον πολλαπλασιασμό πάει ο φόρος της κλίμακας που του αναλογεί. Αυτό που προκύπτει διαιρείται και πάλι δια του ίδιου αριθμού των ετών. Μιλάμε ότι αυτό γίνεται κάθε χρόνο χωριστά.

Αυτή είναι η διαδικασία. Σας εξήγησα ότι σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής θα φορολογηθεί γι’ αυτά που πήρε και όχι γι’ αυτά που δεν πήρε. Εάν έχει φορολογηθεί για μεγαλύτερο ποσό, είναι αυτονόητο ότι θα του επιστραφούν αυτά τα χρήματα.

Θέλω κλείνοντας να πω το εξής. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες της δημοσιονομικής στενότητας δεν μπορούμε να ανοίξουμε παράθυρα χρονικής μετάθεσης ή ακύρωσης με τον τρόπο που προείπα, της φορολογικής υποχρέωσης γι’ αυτά τα συμβόλαια.

Γι’ αυτό και δεν είναι στις προθέσεις μας να αποδεχθούμε κάποιον άλλο τρόπο. Μια και είστε από το συγκεκριμένο χώρο, δεν σας διαφεύγει πως υπάρχουν και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, πολλοί τρόποι και μεθοδεύσεις για να διαφεύγουν πόροι και φόροι από τέτοιου είδους συμφωνίες. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να κλείσουμε τα όποια παράθυρα φοροδιαφυγής και όχι να ανοίξουμε καινούργια.

Σας ευχαριστώ πολύ.