Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Να μην αυξηθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/8/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 520
Ημερομηνία Κατάθεσης : 31.08.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Οικονομικών

 

 

 

ΘΕΜΑ: Να μην αυξηθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με την οποία δηλώνεται η ανησυχία του αγροτικού και του  συνδεόμενου με την αγροτική παραγωγή επιχειρηματικού κόσμου για τα διακινούμενα σενάρια αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ και ζητείται να μην ενταχθούν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) τα αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Μεσσηνίας.

 

Παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη τις απόψεις και τα επιχειρήματα που εκτίθενται στο συνημμένο. Σύμφωνα με αυτά,  η όποια αύξηση στον ΦΠΑ των αγροτικών προϊόντων θα εκτοπίσει τα Ελληνικά προϊόντα από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά και θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην ανάπτυξη, την κατανάλωση, στο εισόδημα των παραγωγών, αλλά και στα ίδια τα έσοδα του Δημοσίου, που όχι μόνο δεν  διασφαλίζονται με την επιβολή υψηλότερων συντελεστών, αλλά είναι δυνατό να απομειωθούν δραστικά, αν δεν ληφθούν υπόψη, κατά περίπτωση, όλοι οι παράγοντες. 

                                                                       

                                                                           Αθήνα,  24 Αυγούστου  2010

 

 

Ο  βουλευτής

 

 

Δημήτρης Κουσελάς