Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην Στούπα Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/8/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 429
Ημερομηνία Κατάθεσης : 26.08.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗN ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

 

-          Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-          Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

   

 

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην Στούπα Μεσσηνίας.

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα Δελτίου Τύπου και την επιστολή του «Συνδέσμου καταλυματιών Μεσσηνιακής Μάνης- Δήμου Λεύκτρου» του Συλλόγου Επαγγελματιών Στούπας, του Πολιτιστικού Συλλόγου ΓΑΙΑ και της Συντονιστικής Επιτροπής των κατοίκων του Δήμου Λεύκτρου της Μεσσηνιακής Μάνης που διαμαρτύρονται έντονα για την τοποθέτηση σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafone-Panafon στην Στούπα.

 

Οι αντιρρήσεις των ανωτέρω φορέων επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που υποβαθμίζει τη ζωή των κατοίκων και έχει επίπτωση στην οικονομική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα. Συγκεκριμένα, στην απαιτούμενη άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιέχονται ανακριβή στοιχεία, π.χ. ότι οι πλησιέστεροι του σταθμού οικισμοί απέχουν 1900 μέτρα από τον σταθμό, ενώ στην πραγματικότητα απέχουν μόλις 190 μέτρα.

Η ενδεχόμενη τοποθέτηση της εγκατάστασης του σταθμού της κινητής τηλεφωνίας έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι απειλούν ότι θα επιδοθούν σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, με ότι αυτό συνεπάγεται περεταίρω.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ώστε να δοθεί λύση στο χρονίζον από το 2005( που είναι η ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου της εταιρείας Vodafone-Panafon με την ιδιοκτήτρια του κτήματος εγκατάστασης του ανωτέρω σταθμού)  ζήτημα.  

 

                                                                            Αθήνα,  9 Αυγούστου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς