Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 κλάδου τουρισμού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/7/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3898
Ημερομηνία Κατάθεσης : 12.07.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 κλάδου τουρισμού

 

Κύριε Υπουργέ

 

Σας διαβιβάζω επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας με αίτημα τη διεύρυνση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 για τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού.

Λαμβανομένου υπ΄  όψη ότι ο Νομός Μεσσηνίας δεν παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη, ανταγωνιστική των λοιπών περιοχών της χώρας, θα παρακαλούσα να εξετάσετε με προσοχή το ανωτέρω αίτημα της ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Νομού, στο παραπάνω πρόγραμμα.

 

                                                                            Αθήνα,  8 Ιουλίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς