Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα στη λειτουργία σχολικών μονάδων Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3897
Ημερομηνία Κατάθεσης : 12.07.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗN ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη λειτουργία σχολικών μονάδων Καλαμάτας

 

Κυρία Υπουργέ

 

Σας διαβιβάζω επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας με γενικές παρατηρήσεις που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Καλαμάτας.

Οι γονείς επισημαίνουν τις ελλείψεις και τα προβλήματα των ανωτέρω σχολείων που έχουν επίπτωση στην εκπαίδευση των μαθητών, της αποδοτικότητάς τους στα μαθήματα και μερικές φορές εκθέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα π.χ. «στο χώρο των αθλοπαιδιών, τα αποδυτήρια και οι κερκίδες είναι υπό κατάρρευση».

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την βελτίωση των συνθηκών και υποδομών των εν λόγω σχολικών μονάδων, καθώς και για την έναρξη της λειτουργίας του Ειδικού Εργαστηρίου του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., την κατασκευή νέου κτιρίου στο 8ο, 10ο και 26ο Δημοτικό Σχολείο.

Είναι σαφές ότι, η δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών υψηλού επιπέδου είναι απολύτως αναγκαία, κυρίως στο πεδίο της εκπαίδευσης, που τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει υποβαθμιστεί σε επικίνδυνο βαθμό.

 

                                                                            Αθήνα,  8 Ιουλίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς