Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση και αναστήλωση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σταυροπηγίου Αβίας του Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Βουλής:1493
Ημ. Κατάθεσης: 29-01-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Αποκατάσταση και αναστήλωση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σταυροπηγίου Αβίας του Νομού Μεσσηνίας

Κύριε Υπουργέ

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο αίτησης του εφημερίου του Ιερού Ναού «Κοίμησης της Θεοτόκου» στο Σταυροπήγιο Αβίας του Νομού Μεσσηνίας.

Με την αίτησή του αυτή ο εφημέριος αιτείται την αποκατάσταση του εν λόγω Ναού που υπέστη προοδευτική καταστροφή από σεισμούς που έγιναν στο Νομό Μεσσηνίας το 1944 και ολοκληρώθηκε το 1986.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να αποτραπούν αναπόφευκτες συνέπειες, ενδεχομένως και θύματα από την κατάρρευση του Ναού, παρακαλώ να κινήσετε τις σχετικές διαδικασίες για την υλοποίηση της μελέτης αποπεράτωσης και αναστήλωσής του.

Με δεδομένο ότι, η λειτουργία των Ναών δεν εντάσσεται αποκλειστικά μόνο στο πλαίσιο της ικανοποίησης των θρησκευτικών αναγκών των πολιτών, αλλά συμβάλλει και στην πολιτιστική αναβάθμιση των περιοχών, είναι επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης και αναστήλωσης του εν λόγω Ναού.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2008

Ο βουλευτής 

Δημήτρης Κουσελάς