Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση παρερμηνειών για τη χορήγηση του επιδόματος πρόσθετης απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/6/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3467
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.06.2010

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

-Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση παρερμηνειών για τη χορήγηση του επιδόματος πρόσθετης απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής της υπεύθυνης λειτουργίας και των μελών της παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας, με την οποία ζητείται να τακτοποιηθεί το πρόβλημα της κατάργησης της χορήγησης  του επιδόματος πρόσθετης εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται στα ΚΠΕ και αναγκάζονται, από τις λειτουργικές ανάγκες αυτών των κέντρων, να απασχολούνται τακτικά σε απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα, προσφέροντας πρόσθετο έργο. Το πρόβλημα προέκυψε από παρερμηνεία του ν.  2986/2002, όπως διεξοδικά αναπτύσσεται στο συνημμένο και προτείνεται η ρύθμισή του με διευκρινιστική τροπολογία, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στη λειτουργική πραγματικότητα των ΚΠΕ.  

 

Παρακαλώ να δείτε θετικά το ανωτέρω αίτημα, διότι η προσφορά των εν λόγω εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των μαθητών και στην επιμόρφωση των καθηγητών για την αειφόρο Ανάπτυξη είναι μεγάλη και σημαντική. Η συστηματική πρόσθετη απασχόλησή τους απογεύματα και Σάββατα, η οποία δεν αμείβεται υπερωριακά, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη πρόσθετη αποζημίωση, η οποία μέχρι πρόσφατα τους καταβαλλόταν κανονικά, αλλά περικόπηκε, λόγω παρερμηνείας της αντίστοιχης διάταξης.

                                                                       

                                                                            Αθήνα,  14 Ιουνίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς