Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (ΧΡΗΜ.Ε) ΑΤΕΙ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 11239
Ημερομηνία Κατάθεσης :.09.06.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

- Οικονομικών

 

Θέμα: Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (ΧΡΗΜ.Ε) ΑΤΕΙ Καλαμάτας.  

 

Επανερχόμενος στο θέμα, που είχα θέσει και με τις 10633/12-11-2008 και 2749/5-5-2008 Αναφορές μου, σας επισημαίνω ότι οι απόφοιτοι του ΧΡΗΜ.Ε ΑΤΕΙ Καλαμάτας δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, παρά την περί του αντιθέτου πρόβλεψη του Π.Δ. 174/2006.  Ο λόγος είναι ότι διατάξεις προγενέστερων νόμων (ν. 2515/1997, 2771/1999, 2873/2000 και 3470/2006), που θεωρούνται επικρατέστερες εκείνων του προαναφερθέντος Π.Δ, δεν επιτρέπουν την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος από τους πτυχιούχους του ΧΡΗΜ.Ε Καλαμάτας, διότι δεν περιλαμβάνουν τους συγκεκριμένους πτυχιούχους στις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια άσκησης λογιστή-φοροτεχνικού Α’ Τάξεως.    

 

Επειδή το θέμα είναι κρίσιμο για τους πτυχιούχους του ΧΡΗΜ.Ε ΑΤΕΙ Καλαμάτας, οι οποίοι αδίκως αποκλείονται από την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, ενώ η κατάρτισή τους σε θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής ξεπερνά σε ώρες διδασκαλίας την κατάρτιση πτυχιούχων ΑΤΕΙ, που έχουν ήδη το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

 

Επειδή στο παρελθόν υπήρξε σχέδιο τροπολογίας, το οποίο συντάχθηκε από το ΥΠΕΘΟ με σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπεγράφη από το συναρμόδιο ΥΠΕΠΘ, αλλά η διευθέτηση του θέματος παρέμεινε σε εκκρεμότητα στο τότε ΥΠΕΘΟ από τον Μάρτιο του 2008 και, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν λύθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση,

 

Επειδή με το Π.Δ. 174/2006 εκφράστηκε η βούληση της Πολιτείας να αρθεί η υφιστάμενη και προφανής αδικία σε βάρος των πτυχιούχων του ΧΡΗΜ.Ε  Καλαμάτας, συνεπώς πρέπει να υπάρξουν το ταχύτερο οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις-τροπολογίες προς τούτο (επισυνάπτονται σχέδια),

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Θα καταθέσει –και πότε- τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις-τροπολογίες ώστε και οι πτυχιούχοι του ΧΡΗΜ.Ε ΑΤΕΙ Καλαμάτας να μπορέσουν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 174/2006 επαγγελματικά τους δικαιώματα;

 

 

Αθήνα,  8 Ιουνίου  2010  

Ο  βουλευτής

 

         Δημήτρης Κουσελάς