Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επίσπευση διαδικασιών οριοθέτησης οικισμού Αγρίλη Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/6/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3290
Ημερομηνία Κατάθεσης :.07.06.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

 

ΘΕΜΑ: Επίσπευση διαδικασιών οριοθέτησης οικισμού Αγρίλη Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Ομίλου Φίλων Αγρίλη Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η επίσπευση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών οριοθέτησης του οικισμού Αγρίλη Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.

 

Παρακαλώ να δείτε θετικά το ανωτέρω αίτημα, διότι η οριοθέτηση του συγκεκριμένου οικισμού είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή και τους κατοίκους της και δεν απαιτεί καμία δαπάνη για το Δημόσιο.  

                                                                       

                                                                            Αθήνα,  2 Ιουνίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς