Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταφορά χρημάτων από τον ΟΤΕ στη Γερμανία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/5/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 10319
Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.05.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

 

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά χρημάτων από τον ΟΤΕ στη Γερμανία.

Σε μια περίοδο που η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ρευστότητας και αναχρηματοδότησης του Δημοσίου Χρέους και αναγκάζεται να δανείζεται με πολύ υψηλά επιτόκια, σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός καλείται με επώδυνα και σκληρά μέτρα να στηρίξει το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, ο ΟΤΕ έκλεισε όλους τους τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Ελλάδα και μετέφερε τις καταθέσεις του στη Γερμανία.

 

Πιο συγκεκριμένα, η υπό τον κ. Βουρλούμη Διοίκηση του ΟΤΕ με εντολή της Deutsche Telecom, που συμμετέχει κατά 50% στη μετοχική σύνθεση, προχώρησε από τις 27-12-2009 στο κλείσιμο όλων των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και σε θυγατρικές Ελληνικών Τραπεζών στη Βαλκανική, αποσύροντας πάνω από  500 εκατομμύρια ευρώ.

 

Επειδή μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να λάβουν γνώση και χωρίς να δώσουν την έγκρισή τους οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη Διοίκηση της Εταιρείας,

 

Επειδή ο ΟΤΕ, στον οποίο συμμετέχει η Deutsche Telecom, δεν είναι μια οποιαδήποτε Α.Ε., αλλά μια επιχείρηση στην οποία εμπλέκεται το δημόσιο συμφέρον,

 

Επειδή ο ΟΤΕ χρηματοδοτείται από τις Ελληνικές Τράπεζες,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:   

 

-          Αληθεύει ότι έγινε η συγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων από την  Deutsche Telecom στη Γερμανία;

-          Τι ποσά μετέφερε η D.T. στη Γερμανία, από καταθέσεις της σε όλες τις Ελληνικές Τράπεζες το τελευταίο χρονικό διάστημα;

-          Ποιος είναι ο ρόλος του κ. Βουρλούμη, που εξακολουθεί να είναι Διοικητής του ΟΤΕ, στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας;

-          Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. του ΟΤΕ έλαβαν γνώση της συγκεκριμένης μεταφοράς χρημάτων από τη D.T στη Γερμανία;  Και αν έλαβαν γνώση, τι στάση κράτησαν στο θέμα αυτό, με δεδομένο ότι έχουν καθήκον να προασπίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου;

 

 

                                                               Αθήνα  18  Mαϊου 2010

 

 

  Οι  βουλευτές

 

                                                             

                                                             Δημήτρης Κουσελάς

 

  

  Ανδρέας Μακρυπίδης

 

 

   Στάθης Κουτμερίδης

 

 

    Γιάννης Κουτσούκος

 

 

    Αφροδίτη Παπαθανάση