Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναγκαία έργα αποκατάστασης παραλιακού μετώπου στον οικισμό Ακρογιαλίου Δήμου Αβίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/5/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2725
Ημερομηνία Κατάθεσης :.04.05.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Αναγκαία έργα αποκατάστασης παραλιακού μετώπου στον οικισμό Ακρογιαλίου Δήμου Αβίας Ν. Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος κατοίκων του οικισμού Ακρογιαλίου Δ.Δ. Αβίας Δήμου Αβίας Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο διαμαρτύρονται για το χρονίζον πρόβλημα έλλειψης προστασίας του παράκτιου μετώπου του οικισμού από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα κάθε θαλασσοταραχή να δημιουργεί καταστροφές στην παραλιακή οδό  και κινδύνους για την περιουσία τους.

 

Σε συνέχεια και της από 12-1-2010 σχετικής επιστολής μου (με την οποία σας ζητούσα να μεριμνήσετε για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στον Δήμο Αβίας ώστε να αποκατασταθούν κατεπειγόντως οι σοβαρές ζημιές από τη θεομηνία της 1-3-1-2010),  παρακαλώ να δείτε θετικά το εύλογο αίτημα των κατοίκων για έγκριση της σχετικής μελέτης και ένταξη το ταχύτερο των αναγκαίων έργων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να προχωρήσετε σε κάθε δυνατή ενέργεια για  την άμεση ικανοποίησή του.

                                                                       

                                                                            Αθήνα,  3 Μαϊου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς