Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα ‘Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/4/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2564
Ημερομηνία Κατάθεσης :.26.04.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

 

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας.  

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας, στο οποίο εκτίθενται τα σοβαρά προβλήματα των μελών της και οι ανάγκες ενίσχυσης του δυναμικού  στη Μεσσηνία. 

 

‘Όπως αναφέρεται στο συνημμένο, υπάρχουν σοβαρά κενά στην οργανική δύναμη των υπηρετούντων στη Μεσσηνία, με συνέπεια συχνά να καταστρατηγείται το ωράριο και να οφείλονται πολυάριθμες ημερήσιες αναπαύσεις. Επίσης, σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό (περιπολικά, υλικά κ.λ.π.) και στην κτιριακή υποδομή των αστυνομικών υπηρεσιών, αλλά και σοβαρά προβλήματα ανεπάρκειας των κρατητηρίων, με επιπτώσεις στις συνθήκες φύλαξης και κράτησης. Παρά την ευσυνείδητη εκπλήρωση των καθηκόντων από το υπάρχον αστυνομικό δυναμικό, η έλλειψη τμήματος Μεταγωγών στην έδρα του Νομού, η έλλειψη τμήματος Ασφαλείας και Αλλοδαπών στην Τριφυλία, καθώς και τα γενικότερα αλλά σοβαρά κενά στην αστυνομική δύναμη,  έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία εικόνας που συνολικά αδικεί τις προσπάθειες των αστυνομικών υπαλλήλων και το έργο της Υπηρεσίας στον Νομό.

 

Παρακαλώ να δείτε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή όσα εκτίθενται στο συνημμένο, καθώς και το εύλογο αίτημα ενίσχυσης με 15 ειδικούς φρουρούς των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού, με τη δημιουργία αντίστοιχων οργανικών θέσεων, ώστε να  υπάρξει η αναγκαία στήριξη της παρουσίας και του έργου της Υπηρεσίας στη Μεσσηνία, προς όφελος της γενικότερης προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών.        

                                                                       

                                                                            Αθήνα,  22 Απριλίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς