Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/4/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2452
Ημερομηνία Κατάθεσης :.20.04.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ).

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο Επιστολής του Δημάρχου Θουρίας και των σε αυτήν συνημμένων, με την οποία ζητείται:

-          να ανακληθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τον τότε Πρόεδρο του Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών κ. Μολυβιάτη λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, στα οποία περιλαμβάνονται και εντάξεις έργων σε δήμους που δεν είναι πυρόπληκτοι, καθώς και έργα σε πυρόπληκτους δήμους που δεν θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας.

-          να εξετασθούν εκ νέου, από τη νέα Διοίκηση του Ταμείου, τα έργα και οι δράσεις που είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν στους πυρόπληκτους δήμους.

 

Παρακαλώ να δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα γραφόμενα στο συνημμένο και να επιληφθείτε ώστε να αξιοποιηθούν τα αποθεματικά του Ταμείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για δημοτικές δράσεις και έργα για τα οποία υπάρχει πραγματική και επιτακτική ανάγκη.

                                                                       

                                                                            Αθήνα,  19 Απριλίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς