Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στον κόμβο προς Δ.Δ. Γλυκοριζίου Δήμου Αετού Ν. Μεσσηνίας στην Ε.Ο Τσακώνας-Καλού Νερού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2267
Ημερομηνία Κατάθεσης :.13.04.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στον κόμβο προς Δ.Δ. Γλυκοριζίου  Δήμου Αετού Ν. Μεσσηνίας στην Ε.Ο Τσακώνας-Καλού Νερού.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο Επιστολής του Αντιδημάρχου Αετού με την οποία ζητείται η τοποθέτηση ιστών φωτισμού στον κόμβο προς Δ.Δ. Γλυκοριζίου στην Ε.Ο Τσακώνας-Καλού Νερού,  η οποία, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, δεν έχει προβλεφθεί στην αντίστοιχη εργολαβία βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τον κόμβο-διασταύρωση προς Δ.Δ. Γλυκοριζίου του Δήμου Αετού στο 24ο χλμ. της Ε.Ο. Τσακώνας-Καλού Νερού.

 

Παρακαλώ να δείτε το συγκεκριμένο αίτημα με ιδιαίτερη προσοχή και να ληφθεί μέριμνα  για την άμεση ικανοποίησή του, διότι ο συγκεκριμένος κόμβος, τοποθετημένος ανάμεσα σε δυο επικίνδυνες στροφές, έχει εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη συμβεί πολλά ατυχήματα ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες. Εκτιμάται ότι για την ασφαλή διέλευση οχημάτων απαιτούνται τουλάχιστον δυο ιστοί φωτισμού στον κόμβο αυτό.

 

Αθήνα,  8 Απριλίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς