Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πολεοδομικές μελέτες Δημοτικών Διαμερισμάτων Ασπροχώματος, Βέργας και Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 8676
Ημερομηνία Κατάθεσης :.13.04.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

 

Θέμα: Πολεοδομικές μελέτες Δημοτικών Διαμερισμάτων Ασπροχώματος, Βέργας και Μικρής Μαντίνειας  Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.

Το 1995 ανατέθηκε, με απόφαση του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Λαλιώτη, η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ασπροχώματος, Βέργας και Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας.

Το 2006 ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς ανακοίνωσε τη δέσμευση και εκταμίευση ποσού περίπου 12 εκατ. ευρώ, για την πλήρη εξόφληση των μελετητών που εκπονούσαν αυτές τις μελέτες, είχα δε λάβει τη διαβεβαίωση, σε απάντησή του  στην από 21-6-2007 Ερώτησή μου στη Βουλή για το θέμα, ότι δεν υφίστανται πλέον οφειλές και ότι η έγκριση (Β’ φάση) αυτών των μελετών δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον Προϋπολογισμό.

Από τότε μέχρι σήμερα και για διαφορετικούς για κάθε μελέτη λόγους, εξακολουθούν να παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση, έγκριση και επικύρωση αυτών των μελετών, καθώς  και στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων εφαρμογής τους.

Ειδικότερα:

Η πολεοδομική μελέτη της Βέργας είχε εγκριθεί, με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (ΦΕΚ 1228Δ/16-11-2005) από το 2005. Προέκυψαν όμως τυπικά προβλήματα και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), επειδή η μελέτη έπρεπε να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με Υπουργική Απόφαση, όπως λαθεμένα έγινε.

Η πολεοδομική μελέτη του Ασπροχώματος είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 451/28-4-2005. Ωστόσο, στο ΦΕΚ αυτό δεν δημοσιεύτηκαν όπως έπρεπε οι υψομετρικές μελέτες και οι οριζοντιογραφίες, εκκρεμούν επομένως η ορθή αναδημοσίευσή της στο ΦΕΚ με τα απαιτούμενα πλήρη στοιχεία και η έκδοση της Πράξης εφαρμογής της.

Τέλος, για την  πολεοδομική μελέτη της Μικράς Μαντίνειας, αν και θεωρείται η πιο εύκολα υλοποιήσιμη,  καθόσον η υπό ένταξη περιοχή έχει τη λιγότερη δόμηση, παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση Π.Δ. και η πράξη εφαρμογής της.

Ειδικά για τη Μικρή Μαντίνεια γίνεται λόγος για ισχυρά αντιτιθέμενα συμφέροντα, που σκόπιμα κωλυσιεργούν σε τοπικό και υπηρεσιακό επίπεδο ή φθάνουν να προωθούν ακόμα και ακραίες απόψεις για…ακύρωση και συνολική επαναπροκήρυξη των εν λόγω πολεοδομικών μελετών. Εάν υιοθετηθούν τέτοιες απόψεις, θα οδηγήσουν στο καλάθι των αχρήστων τα 2.000.000 ευρώ που ήδη δαπανήθηκαν για τις μελέτες και θα παγώσουν την οικοδομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές για πολλά ακόμα χρόνια, με ανυπολόγιστες συνέπειες γι’ αυτές και τους κατοίκους τους,  ειδικά σήμερα που κάθε ανάσα και τόνωση ανάπτυξης στην περιφέρεια είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμη.  

Επειδή επί σειρά ετών ταλαιπωρούνται χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, ή  αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα για να αποκτήσουν την απαιτούμενη άδεια και να οικοδομήσουν,

Επειδή με τις πολύχρονες καθυστερήσεις απαξιώνεται κάθε έννοια πολεοδομικού ελέγχου και σχεδιασμού στις εν λόγω αναπτυσσόμενες και με  σημαντική πυκνότητα πληθυσμού περιοχές,  η δε ολοκλήρωση αυτών των μελετών αποτελεί πάνδημο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται στις αντίστοιχες περιοχές και των αντίστοιχων οικοπεδούχων, αφού θα τονώσει σημαντικά την οικοδομική και τη γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα, επομένως και την απασχόληση στον Νομό Μεσσηνίας.

Επειδή, τέλος, για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών Ασπροχώματος και Μικρής Μαντίνειας απαιτείται κυρίως πολιτική βούληση και ρητή εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να ολοκληρώσουν το ταχύτερο τις απαιτούμενες διαδικασίες,  

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

-          Είναι διατεθειμένη να εκδώσει προεδρικό διάταγμα ως ο νόμος ορίζει, για την δημοσίευση της μελέτης της Βέργας, διορθώνοντας έτσι την εσφαλμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε;

-          Τι μέτρα προτίθεται να λάβει και με ποιο χρονικό ορίζοντα για την αναγκαία επίσπευση ολοκλήρωσης της Β’ φάσης των ανωτέρω πολεοδομικών μελετών;

 

                                                                       

                                                                       Αθήνα,  13 Απριλίου 2010

 

Ο  βουλευτής

                  

     Δημήτρης Κουσελάς