Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σιδηροδρομικό δίκτυο Δυτικής Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/3/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1933
Ημερομηνία Κατάθεσης :.16.03.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.

 

ΘΕΜΑ: Σιδηροδρομικό δίκτυο Δυτικής Πελοποννήσου.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της 3168/10-3-2010 επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, σε οποία τονίζεται, μεταξύ άλλων, η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της Δυτικής Πελοποννήσου και η πλήρης κάλυψη από αυτό της πόλης και του λιμένα της Καλαμάτας.

 

Παρακαλώ να δείτε τα αναφερόμενα στο συνημμένο με ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο σιδηρόδρομος είναι ένα ασφαλές, σύγχρονο, οικονομικό και φιλικό στο περιβάλλον μέσο μεταφοράς επιβατών και προϊόντων.

 

‘Όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει και σε προγενέστερες Ερωτήσεις και Αναφορές μου για το θέμα, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δυτική Πελοπόννησο αλλά και στο σύνολο της Πελοποννήσου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων της Μεσσηνίας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.

                                                                       

                                                                               Αθήνα,  15 Μαρτίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς