Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κάλυψη κτιριακών αναγκών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με την ανέγερση νέου διδακτηρίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/3/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1832
Ημερομηνία Κατάθεσης :.11.03.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κτιριακών αναγκών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με την ανέγερση νέου διδακτηρίου.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος του Σχολικού Συμβουλίου του 10ου εξατάξιου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Το υπόμνημα αναφέρεται σε ομόφωνη απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου σχετικά με την κατεπείγουσα ανάγκη ανέγερσης νέας σχολικής μονάδας, καθόσον το υπάρχον κτίριο, στο οποίο «προσωρινά» στεγάζεται το Σχολείο από το 1993, έχει κτισθεί από το 1950, έχει σοβαρές φθορές και κρίνεται τελείως ακατάλληλο για τις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας (μικρές και ανεπαρκείς αίθουσες,-παλαιά υπνοδωμάτια ορφανοτροφείου που λειτουργούσε προηγουμένως στο ίδιο κτίριο- σοβαρά προβλήματα υποδομών υγιεινής κλπ), ενώ στο ίδιο διάστημα έχει σημαντικά αυξηθεί και το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου. 

 

‘Οπως αναφέρεται στο συνημμένο, υπάρχει και διαθέσιμο οικόπεδο και μελετητική ωριμότητα για την άμεση ένταξη του αιτούμενου έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου να κατασκευαστεί σύγχρονο διδακτήριο, ικανό να καλύψει τις ανάγκες του 10ου Δημοτικού Σχολείου, αλλά και του 26ου , που επίσης δεν καλύπτονται ικανοποιητικά μέχρι σήμερα.

 

Παρακαλώ να δείτε το αίτημα με ιδιαίτερη προσοχή και να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο για την άμεση ικανοποίησή του, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε στους μαθητές της περιοχής κατάλληλες και σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης.  

                                                                       

                                                                               Αθήνα,  9 Μαρτίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς