Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαγραφή δόσεων δανείων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας της οδού Αριστείδου 28 στην Καλαμάτα, που κατέρρευσε με τους σεισμούς του 1986.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/3/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1824
Ημερομηνία Κατάθεσης :.11.03.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Διαγραφή δόσεων δανείων  ιδιοκτητών της πολυκατοικίας της οδού Αριστείδου 28 στην Καλαμάτα, που κατέρρευσε με τους σεισμούς του 1986.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο αίτησης προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας της οδού Αριστείδου 28 στην Καλαμάτα, που κατέρρευσε από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986, με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα και παρακαλώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να μεριμνήσετε για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των ληφθέντων από τον Ο.Ε.Κ. δανείων από τους ιδιοκτήτες, που διεγράφησαν με την διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 2294/94.

Πρέπει να σας επισημάνω ότι ο Ο.Ε.Κ. με την Α.Π. 173/7-2-05 απόφασή του έχει εγκρίνει τη διαγραφή των οφειλών.

Τέλος, εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, με 6 νεκρούς και 17 τραυματίες λόγω της ολοκληρωτική κατάρρευση της παραπάνω πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες της αντιμετωπίζουν και την άρνηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να τους χορηγήσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

 

                                                                        Αθήνα  9 Μαρτίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς