Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα συμβασιούχων οδηγών σχολικών λεωφορείων Δήμου Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/3/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1786
Ημερομηνία Κατάθεσης :.09.03.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

 

ΘΕΜΑ: Αιτήματα συμβασιούχων οδηγών σχολικών λεωφορείων Δήμου Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος συμβασιούχων οδηγών σχολικών λεωφορείων, σύμφωνα με το οποίο καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μεταφοράς μαθητών από 30 χωριά του Δήμου στα σχολεία. Στο υπόμνημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η σε βάρος τους αδικία για την αποκατάσταση της εργασιακής τους σχέσης, κατ’ αναλογία με όσα ίσχυσαν για άλλους αντίστοιχους συμβασιούχους, με την ίδια πραγματική διάρκεια απασχόλησης.

 

Παρακαλώ να δείτε τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο με ιδιαίτερη προσοχή και να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο για την ικανοποίησή τους.

                                                                        Αθήνα,  8 Μαρτίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς