Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία Οδοντιατρείου στο χώρο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1399
Ημερομηνία Κατάθεσης :.22.02.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Οδοντιατρείου στο χώρο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφα επιστολής του Συλλόγου Φίλων ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας και  του αντίστοιχου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των σε αυτήν συνημμένων, όπου επισημαίνεται η  αδήριτη ανάγκη αδειοδότησης και διασφάλισης της λειτουργίας πλήρους οδοντιατρικής μονάδας στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας, ζήτημα για το οποίο ήδη είχαν κινηθεί  εθελοντικά και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τους συμπολίτες μας και  οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

 

Παρακαλώ να δείτε τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, διότι άπτονται αναγκαίων παροχών οδοντιατρικής φροντίδας σε μια ευαίσθητη  κατηγορία συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται από το εν λόγω Κέντρο, για τους οποίους χρειάζεται συνεχής και έμπρακτη φροντίδα και από την πλευρά της Πολιτείας.

   

                                                                        Αθήνα,  19 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς