Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ελαιοτριβέων που λειτουργούν σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 6224
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.02.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ελαιοτριβέων που λειτουργούν σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, οι συντελεστές των οποίων ήταν και είναι  στην πλειονότητά τους ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ 113/09, 22-12-2009 και τις αντίστοιχες αποφάσεις 1050/89/19-10-2009 και 1062/91/2-11-09 Δ.Σ. ΟΑΕΕ, επεκτάθηκε και σε αυτούς η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.   

 

Επειδή, σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα και μικρές επιχειρήσεις οι ανωτέρω καλούνται πλέον να επιβαρυνθούν με τις σημαντικά υψηλότερες εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενω πολλοί εξ αυτών πιθανόν να χάσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιώσει ή προσδοκούν να θεμελιώσουν στον ΟΓΑ,

 

Επειδή τα ελαιοτριβεία αποτελούν μικρές παραδοσιακές μονάδες, περιορισμένης τοπικής εμβέλειας, που λειτουργούν παράλληλα και σε προέκταση της αγροτικής δραστηριότητας των συντελεστών τους, με κατά κανόνα περιορισμένα  εισοδήματα και σωρευμένα οικονομικά προβλήματα, η δε επιβάρυνσή τους με εισφορές ΟΑΕΕ θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τη βιωσιμότητά τους, 

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

- Προτίθεται να απαλλάξει από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ τους ελαιοτριβείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις προαιρετικές περιοχές (κάτω των 2.000 κατοίκων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 ν.  3050/02, τουλάχιστον εφόσον αυτοί πληρούν και το αντίστοιχο  εισοδηματικό κριτήριο;     

                                                                       

                                                                          Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς