Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση αδικιών σε βάρος των νέων αγροτών της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 5878
Ημερομηνία Κατάθεσης :.09.02.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικιών σε βάρος των νέων αγροτών της Μεσσηνίας.

 

Από τα στοιχεία της γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαπιστώνεται μια σημαντική αδικία σε βάρος των υποψήφιων για ένταξη στο πρόγραμμα Μεσσήνιων νέων αγροτών. Ειδικότερα, η κατάταξη των υποψήφιων νέων αγροτών στο Πρόγραμμα γίνεται ανά περιφέρεια. Στη δε περιφέρεια Πελοποννήσου – για πρώτη φορά και ειδικά γι’ αυτό το πρόγραμμα-, οι νομοί Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας χαρακτηρίστηκαν καπνοπαραγωγικοί νομοί.

 

Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι όλοι οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες αυτών των 3 νομών να έχουν 10 μόρια επιπλέον στην τελική τους βαθμολογία, με αποτέλεσμα να αδικούνται σοβαρά οι Μεσσήνιοι νέοι αγρότες και εκ των πραγμάτων να ελαχιστοποιείται το δυνητικό τους μερίδιό στο αντίστοιχο Πρόγραμμα.

 

Εξ αυτού του γεγονότος, σε συνδυασμό με το ότι και συνολικά περιορίζεται ο αριθμός των εγκρίσεων ανά περιφέρεια, αφού δεν διατίθενται επιπλέον κονδύλια, οι Μεσσήνιοι νέοι αγρότες υφίστανται για πρώτη φορά τέτοια σε βάρος τους μεταχείριση, ουσιαστικά αποκλειόμενοι στην πλειοψηφία τους από τις αντίστοιχες ενισχύσεις.   


Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ.  Υπουργός:


-          Προτίθεται να αποκαταστήσει την καταφανή αδικία σε βάρος των υποψήφιων για το Πρόγραμμα Νέων αγροτών από το Νομό Μεσσηνίας και αν ναι, με ποιο τρόπο; 

   

                                                                        Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς