Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κάλυψη ελλείψεων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 5877
Ημερομηνία Κατάθεσης :.09.02.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη ελλείψεων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Νομού Μεσσηνίας.

 

Σε σχολικές μονάδες του Νομού Μεσσηνίας  εντοπίζονται ελλείψεις δασκάλων και νηπιαγωγών, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των μονάδων αυτών.

 

Ειδικότερα, επείγει να αντιμετωπισθούν οι ακόλουθες ελλείψεις:

 

-          1 δάσκαλος για το 3θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου, με δυναμικό 48 μαθητών

-          1 δάσκαλος για το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο ‘Αριος, δυναμικού 97 μαθητών

-           1 δάσκαλος για το 5ο  6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, δυναμικού 105 μαθητών

-          1 δάσκαλος  για το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος, δυναμικού 87 μαθητών

-           1 νηπιαγωγός για το 4ο διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δυναμικού 34 μαθητών

-          1 νηπιαγωγός για το διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, δυναμικού 38 μαθητών

-          1 νηπιαγωγός για το 14ο  διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δυναμικού 45 μαθητών

-          1 νηπιαγωγός για το 20ό διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δυναμικού 47 μαθητών.

 

Επειδή  βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς και η μη κάλυψη των κενών  στις παραπάνω μονάδες δημιουργεί προβλήματα στην  ομαλή λειτουργία τους,

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

 

-          ‘Εχει ενημερωθεί για την ύπαρξη των παραπάνω ελλείψεων στις προαναφερθείσες σχολικές μονάδες του Ν. Μεσσηνίας;

-          Αν ναι, τι ενέργειες έχει κάνει και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την κατά το δυνατό ταχύτερη κάλυψή τους;

   

                                                                       

                                                                        Αθήνα  9 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς