Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από ΠΕΠ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1033
Ημερομηνία Κατάθεσης :.02.02.2010

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από ΠΕΠ.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του της με αρ. πρωτ. 970/21-1-2010 επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, την οποία προσυπογράφουν και τα Επιμελητήρια των λοιπών πυρόπληκτων Νομών Αρκαδίας, Αχαϊας, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας.

 

‘Όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για υπαγωγή τους στο πρόγραμμα ΜμΕ των ΠΕΠ ανέρχονται σε περίπου 45.000 και για να ικανοποιηθούν θα απαιτήσουν πολλαπλάσια κονδύλια από τα μέχρι σήμερα εξαγγελθέντα.  Τα Επιμελητήρια των παραπάνω πυρόπληκτων νομών ζητούν να εξαντληθεί κάθε περιθώριο αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα αυτό, ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις πυρόπληκτων νομών, οι οποίες επί 3 συνεχή χρόνια βιώνουν τις συνέπειες τις κρίσης και των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 και έχουν ανάγκη ιδιαίτερης στήριξης από το πρόγραμμα ΜμΕ των ΠΕΠ για να  ανακάμψουν.

 

Παρακαλώ να δείτε τα παραπάνω αιτήματα με τη δέουσα προσοχή και να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την ικανοποίησή τους.