Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 5624
Ημερομηνία Κατάθεσης :.04.02.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (μέχρι 10 δωματίων) ή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οικισμών με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, οι συντελεστές των οποίων ήταν στην πλειονότητά τους ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ αλλά τους επιβλήθηκε υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ σε εφαρμογή του άρθρου 3 ν. 2678/99 (για όσους άρχισαν δραστηριότητα μετά την 1.3.1999), είτε λόγω μεταφοράς τους από το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων στον ΟΑΕΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 8 ν. 3055/08.

 

‘Ολοι οι ανωτέρω επιβαρύνονται πλέον με εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενω πολλοί εξ αυτών χάνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιώσει ή προσδοκούν να θεμελιώσουν στον ΟΓΑ, αφού προϋπόθεση για την καταβολή της σύνταξης του ΟΓΑ είναι να απασχολούνται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με αγροτικές εργασίες και να μην συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

 

Ας σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  ή επιχειρήσεων που λειτουργούν σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων είναι ήδη συνταξιούχοι άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή ασκούν την ξενοδοχειακή δραστηριότητα εποχιακά, έχοντας άλλη απασχόληση, με ασφάλιση εκτός ΟΑΕΕ.

 

Επειδή ήδη προβλέπεται η εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των επαγγελματιών-ιδιοκτητών μέχρι 10 ενοικιαζόμενων δωματίων, από τους οποίους δεν διαφέρουν, επί της ουσίας,  κοινωνικά ή οικονομικά οι ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στους οποίους, παρά ταύτα, επιφυλάσσεται διαφορετική ασφαλιστική μεταχείριση,

 

Επειδή οι διατάξεις των άρθρων 9 ν. 3050/02 και 46 παρ. 4 του ν. 3518/06, που προβλέπουν ότι οι επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, δεν συμπεριλαμβάνουν και αντίστοιχες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

 

Επειδή τα ανωτέρω δημιουργούν άνιση ασφαλιστική μεταχείριση σε βάρος αφ΄ενός των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφ’ ετέρου σε βάρος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, απειλώντας τη βιωσιμότητα και λειτουργώντας ως αντικίνητρο για την τουριστική ανάπτυξη ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών της περιφέρειας,     

 

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

 

- Προτίθεται να επεκτείνει τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2β και 2γ ν. 3518/08, όπως εκάστοτε ισχύουν, και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 10 δωμάτια;

- Προτίθεται να επεκτείνει τις διατάξεις του άρθρου 9 ν. 3050/02 και του άρθρου 46 παρ. 4 ν. 3518/06, όπως εκάστοτε ισχύουν, και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ή, στα νησιά, κάτω των 3.100 κατοίκων;

- Τι γενικότερα προτίθεται να πράξει για να αρθούν οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές διακρίσεις σε βάρος μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της περιφέρειας;

   

                                                                        Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς