Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εταίρων και μετόχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εξαιρούντο από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 5623
Ημερομηνία Κατάθεσης :.04.02.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εταίρων και μετόχων  ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εξαιρούντο από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.  


Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα άρχισε πριν την 1.3.1999. Το πρόβλημα αφορά στην υποχρέωση ή μη της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των μη εκπροσωπούντων την ξενοδοχειακή επιχείρηση στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων μελών Ο.Ε ή Ε.Ε, μελών ΕΠΕ και μελών Δ.Σ. ΑΕ, που είναι μέτοχοι της επιχείρησης κατά τουλάχιστον 3%

 

 

 

Οι ανωτέρω είχαν εξαιρεθεί  της υποχρεωτικής ασφάλισης στο τ. ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ), σε εφαρμογή του άρθρου 3 ν. 1027/80, ως επαγγελματίες υπέρ των οποίων λειτουργούσαν ίδιοι οργανισμοί ασφάλισης, συγκεκριμένα το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων. Στο Ταμείο αυτό, δικαιούχος δεν ήταν το φυσικό πρόσωπο ατομικά και για λογαριασμό του, αλλά ως εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής επιχείρησης, για λογαριασμό της και με κάλυψη όλων των συντελεστών της.

 

Επειδή, μετά την ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων στον ΟΑΕΕ σε εφαρμογή του άρθρου 8 Ν. 3655/08, οι προαναφερθέντες συντελεστές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ, με συνέπεια σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

 

Επειδή η επιβάρυνση αυτή, λόγω του κατά κανόνα οικογενειακού χαρακτήρα και της μικρής οικονομικής επιφάνειας των περισσότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους,  

 

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

 

- Προτίθεται να καταστήσει προαιρετική την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους συντελεστές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν τη 1.3.1999, οι οποίοι δεν εκπροσωπούσαν την ξενοδοχειακή τους επιχείρηση στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων;

- Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αρθεί η πολλαπλή επιβάρυνση, κυρίως για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα της περιφέρειας, μετά την ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων στον ΟΑΕΕ ;

   

                                                                        Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής


    Δημήτρης Κουσελάς