Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναβάθμιση και επέκταση του Αεροδρομίου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/1/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 5013
Ημερομηνία Κατάθεσης :.22.1.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

 

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση και επέκταση του Αεροδρομίου Καλαμάτας.

 

Η αναγκαία, λόγω και της επικείμενης λειτουργίας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ Μεσσηνίας), αναβάθμιση και επέκταση του Αερολιμένα Καλαμάτας αποτελεί  σημαντική εκκρεμότητα για τον Νομό Μεσσηνίας και κρίσιμο θέμα για τη στήριξη της τουριστικής του ανάπτυξης, το οποίο είχα αναδείξει και με προηγούμενες Ερωτήσεις μου στη Βουλή, χωρίς δυστυχώς καμιά ανταπόκριση από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

 

Οι επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων  και η αναγκαία γενικότερη αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, ενόψει και της λειτουργίας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στη Μεσσηνία, εξακολουθούν να εκκρεμούν, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις των αρμοδίων, διότι τα αναγκαία προς τούτο ποσά δεν μπήκαν ποτέ στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.  Από τις απαντήσεις σε αλλεπάλληλες Ερωτήσεις μου προς τους εκάστοτε αρμόδιους Υπουργούς της προηγούμενης Κυβέρνησης, δεν διαφάνηκε προοπτική ουσιαστικής αναβάθμισης του Αεροδρομίου, αλλά μόνο για επιμέρους βελτιωτικές παρεμβάσεις. Η προηγούμενη Κυβέρνηση θεώρησε ως «δευτερεύουσας σημασίας» την αναβάθμιση και την επέκταση του αερολιμένα της Καλαμάτας, πιθανώς προκρίνονται άλλες «λύσεις» και θεωρώντας ότι ένας Νομός που κατ’ εξοχή βασίζεται στον τουρισμό και σε σύγχρονες τουριστικές επενδύσεις, μπορεί να αντιμετωπίζεται ως…άγονη γραμμή για τις αεροπορικές (και όχι μόνο…) μεταφορές!!!

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το υπάρχον αεροδρόμιο Καλαμάτας να αδυνατεί να εξυπηρετήσει την υπάρχουσα, πόσο μάλλον την αναμενόμενη πρόσθετη τουριστική κίνηση μετά τη λειτουργία και των νέων τουριστικών επενδύσεων, ιδιαίτερα τις αφίξεις τσάρτερς κατά τα Σαββατοκύριακα. Για την αναγκαία αναβαθμιση και επέκτασή του, που είχε σχεδιαστεί από το 2000, εκτιμάται ότι απαιτούνται σημαντικές πιστώσεις (της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ) για την επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, την επέκταση του δαπέδου αεροσκαφών, για συνδετήριους τροχιοδρόμους, για απαλλοτριώσεις και έργα βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ.  

 

Επειδή επίκειται η λειτουργία των πρώτων μεγάλων τουριστικών μονάδων στην ΠΟΤΑ  Μεσσηνίας και ειδικότερα της νέας επένδυσης της ΤΕΜΕΣ «Costa Navarino», αλλά και άλλων νέων μονάδων στον νομό, συνεπώς αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι ανάγκες εξυπηρέτησης επισκεπτών μέσω τσάρτερς,

 

Επειδή για την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών θα απαιτηθεί ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών και των συνδέσεων του Αερολιμένα Καλαμάτας με άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού,

 

Επειδή δεν νοείται ανάπτυξη της περιφέρειας, ούτε στήριξη του τουρισμού και προσέλκυση νέων και βιώσιμων επενδύσεων στη Μεσσηνία χωρίς την ύπαρξη συνδυασμένων, σύγχρονων και επαρκών υποδομών στον τομέα των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και οδικών μεταφορών,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-          Είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η αναβάθμιση και η επέκταση του Αερολιμένα της Καλαμάτας;

-          Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την υλοποίηση των έργων που είχαν υιοθετηθεί στο Μaster Plan της ΥΠΑ για την αναβάθμιση και την επέκταση του εν λόγω Αερολιμένα και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

 

  Αθήνα,  22 Ιανουαρίου 2010

 

Ο βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς