Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα αστυνόμευσης και αξιοποίησης Σταθμού ΟΣΕ Κυπαρισσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/1/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 802
Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.01.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα αστυνόμευσης και αξιοποίησης  Σταθμού ΟΣΕ Κυπαρισσίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 10460/29-12-2009  επιστολής του Δημάρχου Κυπαρισσίας, στην οποία αναφέρονται σημαντικά προβλήματα αστυνόμευσης, ασφάλειας και δημόσιας υγείας, αλλά και αξιοποίησης που αφορούν στο Σταθμό του ΟΣΕ στην Κυπαρισσία.

 

Παρακαλώ να δείτε τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, όσα βεβαίως αντιστοίχως εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, διότι πρόκειται για καταστάσεις που απασχολούν επί μακρόν τους πολίτες της περιοχής και που άπτονται σοβαρών θεμάτων δημόσιας τάξης και κοινωνικής μέριμνας.   

 

   

                                                                        Αθήνα,  13 Ιανουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς