Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μείωση επιδοτήσεων βιολογικής γεωργίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4770
Ημ. Κατάθεσης: 21-01-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Μείωση επιδοτήσεων βιολογικής γεωργίας.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και του διεθνούς εμπορίου, τα αγροτικά μας προϊόντα υφίστανται έντονο ανταγωνισμό. Παράλληλα, οι καταναλωτές τείνουν να προτιμούν πιστοποιημένα προϊόντα που παράγονται με συγκεκριμένα καλλιεργητικά πρότυπα.

Η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών είναι μονόδρομος για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων. Η χώρα μας και ιδιαίτερα ο Νομός Μεσσηνίας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Προκαλεί όμως δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι από τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 του ΕΣΠΑ-Δ’ ΚΠΣ, αντί για την αναγκαία βελτίωση των μέτρων ενίσχυσης, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξαιρούνται ορισμένες βιολογικές καλλιέργειες (κηπευτικά, οπωροφόρα, συκιές), ενώ σε άλλες μειώνεται δραματικά το ύψος της ενίσχυσης (πριμ) που ίσχυε για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μειώνεται η επιδότηση στις ελαιοκαλλιέργειες κατά 43% (από 72,2 ευρώ/ στρέμμα σε 41,1 ευρώ / στρέμμα και στη βιολογική ελιά από 90 ευρώ σε 72 ευρώ/ στρέμμα. Αντίστοιχα, στη βιολογική κτηνοτροφία οι τιμές για τα πρόβατα είναι μειωμένες κατά 60% και για τις αίγες κατά 75%

Οι βιοκαλλιεργητές της χώρας είναι ανάστατοι, εγκαλώντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς του, που βάζουν τροχοπέδη στην εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και καθιστούν το μέλλον τους αβέβαιο.

Επειδή τα εν λόγω μέτρα συμπίπτουν με τις τεράστιες αυξήσεις στα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τα καύσιμα κλπ. γεωργικά εφόδια,

Επειδή η βιολογική γεωργία έχει προοπτική στη χώρα μας, προοπτική που δεν πρέπει να ανακοπεί,

Επειδή τα προτεινόμενα μέτρα όχι απλώς δεν στηρίζουν τη βιολογική γεωργία , αλλά υπονομεύουν την εξέλιξή της,

Επειδή, τέλος, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε η μείωση των επιδοτήσεων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας;

    • Πως σκέφτεται να προωθήσει τη βιολογική γεωργία, ώστε να μην κατακλυσθεί η αγορά από εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα;

    • Γιατί δεν προηγήθηκε διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς (βιοκαλλιεργητές, συμβούλους γεωπόνους, οργανισμούς πιστοποίησης κλπ) πριν ληφθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις;

    • Είναι στις προθέσεις του να κάνει διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς έστω και τώρα, επανεξετάζοντας το θέμα, προς όφελος της αγροτικής μας οικονομίας, της βιολογικής γεωργίας και του περιβάλλοντος;

Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς