Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανάγκη τροποποίησης της 24208/4-6-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1138/11-06-2009) για να καλυφθούν επενδυτικά σχέδια ν. 3299/2004 σε πυρόπληκτες περιοχές.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/1/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 666
Ημερομηνία Κατάθεσης :.23.12.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

 

-          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

-          ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Θέμα: Ανάγκη τροποποίησης της 24208/4-6-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1138/11-06-2009) για να καλυφθούν επενδυτικά σχέδια ν. 3299/2004 σε πυρόπληκτες περιοχές.  

 

Σας διαβιβάζω συνημμένα αντίγραφο επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και υπομνήματος μέρους των ενδιαφερόμενων επενδυτών, με τα οποία ζητείται να τροποποιηθεί η ως άνω Απόφαση, ώστε να υπάρξει εξαίρεσή τους ανάλογη με την προβλεφθείσα στην 37643/31-8-2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να διευκολυνθούν τα τουλάχιστον 750 εκκρεμή επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών, στις οποίες συγκαταλέγεται ο Νομός Μεσσηνίας.    

 

Παρακαλώ να δείτε το πρόβλημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι άπτεται  άμεσα της τόνωσης των επενδύσεων και της τουριστικής ανάπτυξης, που είναι αναγκαίες για την ανάταξη των πυρόπληκτων νομών.  

 

   Αθήνα  23  Δεκεμβρίου 2009   

Ο  βουλευτής

 

         Δημήτρης Κουσελάς