Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εργο αποκατάστασης ζημιών λιμένα Κορώνης, Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3174
Ημερομηνία Κατάθεσης :.22.12.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

 

-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Πολιτισμού και Τουρισμού

 

ΘΕΜΑ: ‘Εργο αποκατάστασης ζημιών λιμένα Κορώνης, Ν. Μεσσηνίας.

 

Τον Δεκέμβριο του  2008, άνεμοι πρωτοφανούς έντασης έπληξαν τον λιμένα της Κορώνης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και καταστροφές στον μώλο, αλλά και σε λέμβους αλιέων, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεση αποκατάσταση  αυτών των ζημιών και κατάλληλη θωράκιση  του μώλου.

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας συνέταξε μελέτη για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών, προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μελέτη εγκρίθηκε, το έργο δημοπρατήθηκε (με έκπτωση 28,82% του αναδειχθέντος μειοδότη στις τιμές του τιμολογίου μελέτης) και η σύμβασή του υπεγράφη την 1-7-2009, για ποσό 818.591,37 ευρώ, με ΦΠΑ.

 

Επειδή η εξασφαλισμένη μέχρι σήμερα πίστωση από το Υπουργείο για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 340.000 ευρώ, από χρηματοδοτήσεις ΚΑΠ και ΣΑΕΠ, ενω οι εκτελεσθείσες από τον εργολάβο εργασίες (κατασκευή τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα και τμήματος των εργασιών θωράκισης εξωτερικά του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους) έχουν ήδη καλύψει το 75% αυτής,

 

Επειδή για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται και πρόσθετες δαπάνες ύψους 107.397,40 ευρώ για αρχαιολογική επίβλεψη από δύτη και για επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση συμβατικών αρχαιολογικών ερευνών, σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/38279/1668/19-5-09 Απόφαση έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης του έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού,  

 

Επειδή, με αυτά τα δεδομένα,  το έργο κινδυνεύει να μείνει ανολοκλήρωτο, χωρίς να μπορέσει να γίνει, ελλείψει πιστώσεων, ούτε η τοποθέτηση των 46 τεχνητών ογκολίθων, που ήδη έχουν κατασκευαστεί και παραμένουν στον εργοταξιακό χώρο του λιμένα,


Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί:

 

- Προτίθενται να διασφαλίσουν τα αναγκαία κονδύλια (478.591,37 ευρώ + 107.397,40 ευρώ για αρχαιολογικές εργασίες), ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δαπανών του έργου, αρχικών και συμπληρωματικών;

- Τι προτίθενται να πράξουν για να διασφαλιστεί το ταχύτερο η αναγκαία ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου για την ασφάλεια των χρηστών του λιμένα, σε μια περιοχή ιδιαίτερης τουριστικής σημασίας; 

   

                                                                        Αθήνα,   18 Δεκεμβρίου 2009

 

Ο  βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς