Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εγκριση ασφαλιστικής κάλυψης ζημιών Π.Σ.Ε.Α. από παγετό σε ελαιοπαραγωγούς Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 520
Ημερομηνία Κατάθεσης :.14.12.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση ασφαλιστικής κάλυψης ζημιών Π.Σ.Ε.Α. από παγετό σε ελαιοπαραγωγούς Ν. Μεσσηνίας.


Σε συνέχεια προγενέστερων Ερωτήσεων και Αναφορών μου για το θέμα (Ερώτηση 6673/20-2-2008, ΠΑΒ 2114/13-3-2008, ΠΑΒ 2484/7-4-2008, ΠΑΒ 2687/17-4-2008, Ερώτηση 12132/14-5-2008, ΠΑΒ 3118/26-5-08), σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Δημάρχου Νέστορος, στην οποία επισημαίνεται ότι στις αρχές του τρέχοντος έτους ολοκληρώθηκε η εξατομίκευση των ζημιών από τον παγετό της 18ης και της 19ης Φεβρουαρίου 2008. Ωστόσο, από τότε όμως μέχρι σήμερα,  εκκρεμεί η έγκριση του συγκεκριμένου Προγράμματος ΠΣΕΑ για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.


Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των αποζημιώσεων αυτών για την ενίσχυση των σοβαρά ζημιωθέντων παραγωγών της περιοχής και μάλιστα σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την ελαιοκαλλιέργεια, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ολοκλήρωση της έγκρισης του συγκεκριμένου προγράμματος ΠΣΕΑ το ταχύτερο δυνατό.  

 

 

Αθήνα,  12 Δεκεμβρίου 2009

Ο  βουλευτής


  Δημήτρης Κουσελάς