Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Οριοθέτηση οικισμού Αγρίλη Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 516
Ημερομηνία Κατάθεσης :.14.12.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση οικισμού Αγρίλη Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.

 

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Ομίλου Φίλων Αγρίλη Ν. Μεσσηνίας, στην οποία ζητείται η επίσπευση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών οριοθέτησης του εν λόγω οικισμού, που πλέον εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οικείων υπηρεσιών του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

 

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της για τον συγκεκριμένο οικισμό και την ευρύτερη περιοχή, χωρίς μάλιστα να απαιτείται δαπάνη για το Δημόσιο, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας οριοθέτησης το ταχύτερο δυνατό.  

 

 

 

   

                                                                        Αθήνα,  11 Δεκεμβρίου 2009

 

Ο  βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς