Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χαρακτηρισμός του συνόλου των ορεινών τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας ως δυσπρόσιτων, για την αποκατάσταση πυρόπληκτων κατοικιών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 499
Ημερομηνία Κατάθεσης :.11.12.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Θέμα: Χαρακτηρισμός του συνόλου των ορεινών τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας ως δυσπρόσιτων,  για την αποκατάσταση πυρόπληκτων κατοικιών.

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο  επιστολής του Δημάρχου Καλαμάτας προς το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, με την οποία  είχε ζητηθεί να τροποποιηθούν οι Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ που αναφέρονται στο συνημμένο και χαρακτήριζαν ως δυσπρόσιτες συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας. Ειδικότερα, ζητείται να εκδοθεί μια νέα ενιαία απόφαση, η οποία να καλύπτει τα Τοπικά Διαμερίσματα Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Αρτεμισίας, Πηγών, Αλαγονίας και Νέδουσας, καθώς και τον οικισμό Μενινά του Δήμου Καλαμάτας .  

Παρακαλώ να δείτε το ζήτημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή και να επιδιώξετε την άμεση διευθέτησή του, διότι οι προαναφερθείσες Αποφάσεις του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ προκάλεσαν σύγχυση και καταφανείς αδικίες, αφού στην πραγματικότητα το σύνολο των τοπικών διαμερισμάτων του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου είναι απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρά αυξημένο κόστος αποκατάστασης των πυρόπληκτων κατοικιών της περιοχής. 

 

Αθήνα  9  Δεκεμβρίου 2009

       Ο  βουλευτής

 

   Δημήτρης Κουσελάς