Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα και κακοτεχνίες έργου κατασκευής του λιμένα Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2594
Ημερομηνία Κατάθεσης :.15.12.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και κακοτεχνίες έργου κατασκευής του λιμένα  Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.

 

Επανέρχομαι στα θέματα που είχα θέσει με την 2759/25-7-2009 Ερώτησή μου, επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα διευθέτησή τους και σημειώνω ότι ο Επαγγελματικός σύνδεσμος Αλιέων Κυπαρισσίας και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν τον λιμένα της Κυπαρισσίας, εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες και παραλείψεις  των εργολάβων στο έργο κατασκευής του λιμένα της Κυπαρισσίας (1η και 2η φάση).  

 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που επισημαίνει ο Σύνδεσμος ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας αφορά στην εξασθένιση της παλιάς θεμελίωσης του λιμένα. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος επισημάνει ότι  στο σημείο που υπήρχε ο παλιός προσήνεμος μώλος και συνεχίστηκε ο καινούργιος, η κατασκευάστρια εταιρεία εξασθένισε την παλιά θεμελίωση, αφαιρώντας υλικό και τοποθετώντας το  στη νέα κατασκευή. Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν και από το συνημμένο απόσπασμα  μελέτης του ΕΜΠ για την αναγκαία θωράκιση του υπήνεμου και του προσήνεμου μώλου.

 

Επειδή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 51458/19-8-2009 απάντηση του Υπουργείου, αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου είναι η ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

 

Επειδή δεν νοείται παραλαβή του συγκεκριμένου έργου από τους εργολάβους εάν η ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως αρμόδιος φορέας, δεν ελέγξει και διασφαλίσει ότι θα αποκατασταθούν πλήρως οι υπάρχουσες σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες,

 

Επειδή εγκαίρως και επανειλημμένα οι προαναφερθέντες Σύλλογοι αλιέων, με καταγγελίες και αναφορές τους προς την αρμόδια τεχνική Υπηρεσία, τις εισαγγελικές αρχές, στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει επιφυλαχθεί να ελέγξει το θέμα, καθώς και προς τον Συνήγορο του Πολίτη έχουν επισημάνει τις κακοτεχνίες, τις ελλείψεις και τα σοβαρά θέματα  ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας του λιμένα που αυτές δημιουργούν,

 

Επειδή, τέλος, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν νεότερα για την αντιμετώπιση των προαναφερθεισών εκκρεμοτήτων του έργου,   

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Σε τι ελέγχους προέβη η ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ποιότητα του έργου και κατά πόσον προτίθεται να το παραλάβει, δεδομένου του πλήθους και της σοβαρότητας των κακοτεχνιών ;

- Πως και πότε θα αντιμετωπισθούν  οι ανάγκες θωράκισης του υπήνεμου και του προσήνεμου μώλου του λιμένα Κυπαρισσίας;

                                                                       

 

                                                                            Αθήνα 15 Δεκεμβρίου  2009

 

Ο βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς